apmācības radiācijas drošība
Radiācijas drošība kodolmedicīnā

Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs (RDC) sadarbībā ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru (SAEA) aizvadītajā nedēļā (no 3. līdz 5. novembrim) organizēja apmācību kursus radiācijas drošībā kodolmedicīnā. Apmācībās piedalījās 40 dalībnieki, dažādu Latvijas ārstniecības iestāžu radiologi, radiogrāferi, radiologu asistenti, medicīnas fiziķi un iekārtu apkalpojošo institūciju darbinieki.

Trīs dienās speciālisti iepazina vairākas tēmas:

•             Kodolmedicīnas struktūrvienības izveide un darba organizācija;

•             Radiofarmācijas preparātu lietošanu diagnostikā un terapijā;

•             Radiācijas aizsardzības principi;

•             Grūtnieču (pacientu un personāla) aizsardzības principi kodolmedicīnas procedūrās;

•             Diagnostikas standartlīmeņi kodolmedicīnā;

•             Darba vietas monitorings;

•             Radioaktīvo atkritumu un jonizējošā starojuma avotu apsaimniekošana.

Apmācību kursi tika organizēti SAEA Tehniskās sadarbības programmas nacionālā projekta LAT9015 “Strengthening Overall Radiation Safety Culture in Medicine and Improving the Knowledge Basis of Regulatory Personnel” ietvaros. SAEA piesaistīja apmācību lektorus no SAEA (PhD Jenia Vassileva), Zviedrijas (Dr. Sigrid Leide Svegborn) un Itālijas (Dr. Mario Marengo un Dr. Stephane Chauvie).