• Semināra 1.daļas VIDEO
  • Semināra 2.daļas - medicīniskā apstarošana VIDEO

 

 

2019.gadā Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru ir izstrādājusi informatīvos materiālus, lai veicinātu atbildīgo personu un pacientu informētību un izpratni par radiācijas drošības pasākumiem medicīniski radioloģiskajos izmeklējumos (ietverot pacientu un darbinieku aizsardzību), kā arī nemedicīniskās apstarošanas jomā. Materiāli ir izstrādāti ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta “Radiācijas drošības kultūra radioloģiskajos izmeklējumos” (reģ.Nr. 1-08/357/2018) ietvaros.

 

1) Bukleti par radiācijas drošības atbildīgo personu lomu un pienākumiem

Medicīniskās apstarošanas jomā:

Informatīvais materiāls par operatora, darbu vadītāja, medicīnas fiziķa un radiācijas drošības eksperta lomu un pienākumiem html5 formātā

 Nemedicīniskās apstarošanas jomā:

2019. gadā izstrādātos bukletus Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs aktualizējis 2021. gada septembrī.

 

2) Plakāti dažādās medicīnas jomās par pacientu un darbinieku aizsardzību

Materiālu par darba aizsardzības prasībām darbā ar jonizējošā starojuma avotiem 2012.gadā sagatavoja Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru”.