Jaunumi

Valsts vides dienests (VVD) ir izstrādājis detalizētu kārtību depozīta sistēmas operatora kandidātu iesniegto dokumentu izvērtēšanai, kas pieejama VVD tīmekļa vietnē  - "Depozīta sistēmas operatora kandidātu iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtība".     

Lai pretendētu uz tiesībām kļūt par depozīta sistēmas operatoru, līdz 2020. gada 30. septembrim VVD elektroniski jāiesniedz šādi  dokumenti:

                -> iesniegums par depozīta sistēmas izveidi;

                -> depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāns;

                -> finanšu nodrošinājuma dokuments atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu nodrošinājumu dabas resursu nodokļa piemērošanas jomā;

                -> depozīta sistēmas dalības maksas aprēķins, uzsākot depozīta sistēmas operatora darbību, kas izstrādāts saskaņā ar depozīta sistēmas nodrošināšanai nepieciešamo finanšu aplēsi;

                -> to depozīta iepakotāju apliecinājumi, kuri kļūs par attiecīgā komersanta dalībnieku, ja šim komersantam tiks piešķirtas depozīta sistēmas operatora tiesības.

 

Plašāka informācija pieejama sadaļā "Informācija depozīta sistēmas dalībniekiem"  

Situācijā, ja līdz 2020. gada 30. septembrim neviens pretendents nebūs iesniedzies savu pieteikumu vai pretendenti, kas būs iesnieguši savu pieteikumu, neatbildīs izvirzītajām minimālajām prasībām, VVD izsludinās atkārtotu konkursu.