Depozīts

Jebkurš mēģinājums kavēt depozīta sistēmas ieviešanu atstāj negatīvu ietekmi, tomēr neskatoties uz pašreizējiem apstākļiem, šobrīd depozīta sistēmu Latvijā plānots ieviest līdz 2022. gada 1. februārim

Šobrīd nav plānots pārcelt likumdošanā noteikto termiņu, kādā Latvijā uzsāks darboties depozīta sistēma.

Pašlaik turpinās depozīta sistēmas ieviešana, respektējot tiesas rekomendācijas.