Jaunumi

Valsts vides dienests (VVD) likumdošanā noteiktajā termiņā (līdz 2020. gada 30. septembrim) saņēmis divus depozīta sistēmas operatora pretendentu pieteikumus.

VVD var apstiprināt publiski izskanējušo informāciju, ka pieteikumi depozīta sistēmas operatoram saņemti no SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” un SIA ‘”Nulles Depozīts”.

VVD ir uzsācis depozīta sistēmas operatora pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu. Šim mērķim izveidota vērtēšanas komisija, kuras sastāvā darbosies piecas VVD amatpersonas, kā arī viens Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis (bez balsstiesībām).

Saņemto pieteikumu izvērtēšana norisināsies divās kārtās. Komisija vērtēšanas pirmajā kārtā izvērtēs pretendentu atbilstību normatīvo aktu un minimālajām prasībām. Plānots, ka šis izvērtējums tiks veikts mēneša laikā.

Ja abi pretendenti atbildīs minimālām prasībām un tiks izvirzīti vērtēšanas otrajai kārtai, saņemtie pieteikumi tiks vērtēti atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un saskaņā ar VVD izstrādāto Depozīta sistēmas operatora kandidātu iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtību. Plašāka informācija par vērtēšanas kritērijiem pieejama VVD tīmekļa vietnē http://www.vvd.gov.lv/depozita-sistema/informacija-depozita-sistemas-dalibniekiem/

VVD slēgs līgumu ar pretendentu, kurš komisijas vērtējumā būs ieguvis vislielāko punktu skaitu. Līgumu plānots noslēgt līdz 2020. gada beigām. Līgums ar operatoru par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu tiks slēgts uz septiņiem gadiem, t.i. līdz 2029. gada 31. janvārim.

 

Informācija par depozīta sistēmu

2022. gada 1. februārī Latvijā uzsāks darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam.

Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) dzēriena iepakojuma:

          - stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 litriem (neieskaitot); 

          - stikla pudeles citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 līdz 0,75 litriem (neieskaitot);

          - plastmasas (PET materiālu grupa) pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 litriem (neieskaitot);

          - plastmasas pudeles alum un citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 līdz 0,5 vai 1 litram un skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz 1 litram.