Depozīts Jaunumi
Depozīta sistēmas ieviešana

Valsts vides dienests (VVD) 2021. gada 14. janvārī noslēdzis līgumu ar SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” (DIO) par iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā. Līdz ar līguma noslēgšanu, tiks uzsākts intensīvs darbs pie depozīta sistēmas ieviešanas, lai pēc gada – 2022. gada 1. februārī – sistēma varētu uzsākt darbību. Līgums paredz, ka depozīta sistēmas operators nodrošinās sistēmas darbību septiņus gadus – līdz 2029. gada 31. janvārim.

VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga uzsver: “Līguma noslēgšana par depozīta sistēmas izveidošanu un darbības nodrošināšanu ir nozīmīgs notikums visai Latvijas sabiedrībai. Depozīta sistēmas ieviešana ir būtisks instruments, lai samazinātu atkritumu daudzumu, kas nonāk vidē, kā arī lai ieviestu aprites ekonomiku Latvijā. Vairāk nekā desmit gadus jautājums par depozīta sistēmas izveidošanu Latvijā ticis risināts politikas veidotāju kabinetos, šobrīd mums ir gads, lai to ieviestu. Tā kā projekta ieviešanai ir atvēlēts salīdzinoši neliels laiks, Valsts vides dienests ir izvērtējis dažādos ar šo projektu īstenošanu saistītos riskus un izveidojis efektīvu uzraudzības sistēmu. Tā paredz depozīta sistēmas ieviešanas laikā katru mēnesi uzraudzības sanāksmēs analizēt operatora paveikto sistēmas ieviešanā. Lai nodrošinātu depozīta sistēmas ieviešanas caurspīdību un visu sabiedrības interešu ievērošanu, uzraudzības sanāksmēs Valsts vides dienests varēs pieaicināt arī sabiedrības pārstāvjus – Iepakojuma apsaimniekošanas padomes un Vides konsultatīvās padomes pārstāvjus, kā arī citu organizāciju pārstāvjus pēc saviem ieskatiem.”

Saskaņā ar noslēgto līgumu, DIO līdz janvāra beigām ir jāiesniedz līguma nosacījumiem atbilstošu aktualizētu Ieviešanas plānu (periodam no līguma noslēgšanas līdz 01.02.2022.). Ieviešanas plānā operatoram jāsniedz detalizēts plānoto veicamo darbību apraksts un to veikšanas laika grafiks, lai VVD varētu gūt pārliecību, ka depozīta iepakojuma savākšanas sistēmas ieviešana un darbība tiks veikta normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

Viens no būtiskākajiem depozīta operatora darbiem šī gada laikā būs vienošanās un sadarbības līgumu noslēgšana ar visām depozīta sistēmas ciklā iesaistītajām pusēm – mazumtirgotājiem un depozīta iepakotājiem (dzērienu ražotājiem un importētājiem), kā arī iepakojuma pārstrādātājiem un loģistikas pakalpojumu sniedzējiem. “Esam gandarīti par VVD izrādīto uzticību depozīta sistēmas ieviešanā un apzināmies, ka tā ir liela atbildība. Ņemot vērā, ka sistēmas starts paredzēts jau nākamā gada sākumā, strauji virzāmies uz priekšu, lai realizētu fundamentālus depozīta sistēmas infrastruktūras izveidošanas darbus. Kā pirmais būtiskākais darbs jāmin sadarbības uzsākšana un nostiprināšana ar tirgotājiem un depozīta iepakotājiem,” stāsta Miks Stūrītis, DIO valdes priekšsēdētājs.

Tuvāko nedēļu laikā DIO plānojis uzsākt aktīvu darbu pie dzērienu iepakojumu aprites apjomu un pieņemšanas metožu precizēšanas mazumtirdzniecības vietās, kā arī plānojis izstrādāt sadarbības modeli ar depozīta iepakotājiem – dzērienu ražotājiem un importētājiem. Depozīta ciklā iesaistītās puses tiks informētas par sadarbības procesu, kā arī informācija būs pieejama DIO tīmekļa vietnē www.dio.lv.

2022. gada 1. februārī Latvijā uzsāks darboties vienota depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) bezalkoholisko un alkoholisko (zem 6%) dzēriena iepakojumus. Par katru nopirkto depozīta iepakojumu iedzīvotājam būs jāiemaksā depozīts 0.10 EUR apmērā, ko pēc iepakojuma nodošanas varēs saņemt atpakaļ, ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma speciālā atpazīstamības zīme un svītrkods, kā arī iepakojums būs iztukšots.