Statuss:
Noslēdzies
LVAF_2022

LVAF reģ. Nr. 1-08/51/2022

Īstenotājs: Biedrība “Latvijas vides pārvaldības asociācija”.

Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD).

 

Vides politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam projektā minētais, apakšmērķis ražošanas un ķīmisko vielu pārvaldības jomā ir veicināt piesārņojuma samazināšanu, t.sk. samazināt bīstamo ķīmisko vielu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lielākais ķīmisko vielu negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēku veselību potenciāls ir uzņēmumus, kuri veic darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām, lielos daudzumos. Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir definēti kritēriji paaugstinātas bīstamības objektu identificēšanai un klasificēšanai. Valsts vides dienestā (VVD) tiek iesniegti pieteikumi piesārņojošās darbības veikšanai un iesniegumi par bīstamajām ķīmiskajām vielām objektā, līdz ar to VVD ir institūcija, kura konstatē uzņēmuma atbilstību paaugstinātas bīstamības objekta kritērijiem. Projekts paredz saīsināt laiku, kas nepieciešams iesniedzējiem kvalitatīvi sagatavot iesniegumā iekļaujamo informāciju, gan VVD atvieglot darbiniekiem to pienākumu izpildi, izstrādājot uzņēmumu bīstamības kategorijas noteikšanas kalkulatora darbības koncepciju un tā tehnisko (prasību) specifikāciju, kas veic uzņēmuma klasifikāciju, balstoties uz normatīvajos aktos noteiktajiem bīstamo ķīmisko vielu bīstamības un apjoma kritērijiem.

Projekta mērķis - Izstrādāt tāda rīka darbības koncepciju un tā tehnisko specifikāciju, kas VVD darbiniekiem atvieglos bīstamo uzņēmumu bīstamības līmeņa noteikšanu un samazinātu laiku, kas nepieciešams uzņēmumu iesniegto iesniegumu izskatīšanai un tālākai uzņēmumu kontrolei. Šāda rīka izstrāde un turpmāka izmantošana uzlabotu iesniegtās informācijas kvalitāti – gan uzņēmumiem, gan VVD darbiniekiem būtu vienots rīks bīstamo ķīmisko vielu drošības datu lapās norādītās informācijas apkopošanai un uzņēmumu bīstamības riska līmeņa noteikšanai.

Projekta rezultāti

  1. Izstrādāta uzņēmumu bīstamības kategorijas noteikšanas kalkulatora koncepcija;
  2. Sagatavots apkopojums par potenciālajām problēmām uzņēmumu bīstamības kategorijas noteikšanas kalkulatora izveidē;
  3. Sagatavota uzņēmumu bīstamības kategorijas noteikšanas kalkulatora izstrādes tehniskā specifikācija.

Projekta īstenošana: 2022. gada septembris - 2023. gada 30. jūnijs.