Statuss:
Noslēdzies
LVAF_2022

Pasākuma (projekta) mērķis

Nodrošināt VVD reaģēšanas spējas un gatavību avārijām, avāriju situācijām, kuru rezultātā notiek ķīmisko vielu emisijas ūdenī un gaisā, kā arī kontrolēt un veikt mērījumus novērtējot piesārņojošo darbību atbilstību izsniegtajām atļaujām.

Projekta apraksts

Iepirkuma rezultātā izvēlētais pakalpojuma sniedzējs nodrošināja vides aizsardzības prasībām nepieciešamā tehnoloģiskā aprīkojuma piegādi un apmācības ūdens un gaisa piesārņojuma mērķlielumu noteikšanai.

Projekta rezultāti

Iegādāti 5 pārvietojamie divu kanālu multi-parametru mērītāja komplekti (oksimetrs, pH metrs, elektrovadītspējas mērītājs) un nodoti lietošanai VVD reģionālajām vides pārvaldēm (Lielrīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales). Iegādāts un Lielrīgas reģionālās vides pārvaldei nodots lietošanā 1 pārvietojamā oflaktometra komplekts.

 

Identifikācijas Nr. 1-08/122/2022

Īstenošanas laiks: 20.10.2022. – 31.12.2022.

Finanšu avots: Latvijas vides aizsardzības fonds

Kopējais finansējums: 27013,25 EUR

Īstenošanas vieta: visa Latvija