Statuss:
Īstenošanā
LVAF_2022

LVAF reģ. Nr. 1-08/60/2022

Īstenotājs: Biedrība “Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācija”.

Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD).

 

Metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas nozare ir stingri reglamentēta un tai likumdevējs ir izvirzījis daudz prasību un nosacījumu. Līdz ar ko ikdienā nākas saskarties ar situācijām, kad metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas operatoriem trūkst zināšanu un izpratnes par pareizu, un normatīvajam regulējumam atbilstošu metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanu. Tāpat joprojām pastāv liels “pelēkais” tirgus.  

Projekta ietvaros izstrādātais ceļvedis uzlabos metāllūžņu apsaimniekošanas darbības Latvijā un nodrošinās vienotas sistēmas izveidi. Izstrādātais materiāls atvieglos gan operatoru, gan VVD inspektoru darbu, attiecīgi tiks veicināta pareiza un legāla nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošana, nodrošinot normatīvo aktu prasībām atbilstošu nodošanu, apstrādi un reģenerāciju. Izstrādes procesā, galvenokārt, uzmanība tiks pievērsta labākas prakses ieviešanai normatīvo aktu prasību izpildei, kā arī metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu plūsmu izsekošanai un caurredzamībai.

Materiāla izstrādē tiks iesaistīti VVD eksperti un inspektori, organizējot konsultācijas un intervijas. Tāpat sadarbībā ar VVD tiks organizēts klātienes seminārs metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas operatoriem.

Projekta rezultāti

  1. Izstrādāts metāllūžņu apsaimniekošanas laukuma standarts un praktiskais ceļvedis metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu pareizai klasificēšanai;
  2. Klātienes semināri metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas operatoriem (iesaistot vismaz 50% no nozarē strādājošajiem operatoriem).

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2023. gada 15. septembrim.