Statuss:
Īstenošanā
LVAF_2022

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Valsts vides dienesta (VVD) darbinieku specifisko zināšanu padziļinātā apguvē un vispārējo prasmju attīstīšanā, lai veicinātu nepārtrauktu iestādes attīstību, kas balstās uz profesionāliem un uz rezultātu orientētiem darbiniekiem. Ar pasākuma īstenošanu paredzēts celt VVD darbinieku kvalifikāciju un mazināt personāla mainību, kas palīdzētu nodrošināt kvalitatīvāku un efektīvāku vides aizsardzības kontroli ilgtermiņā.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros paredzētas VVD darbinieku mācības (t.sk. mācību tehniskais un organizatoriskais nodrošinājums) par infiltrāta apsaimniekošanas tehnoloģijām, notekūdeņu apsaimniekošanu, lēmumu rakstīšanas tehniku administratīvajā procesā, risku vadību, efektīvu klientu konsultēšanu pa tālruni, vadības un sadarbības prasmju pilnveidošanai, komunikācijas standarta pielietošanai un jauno darbinieku ievadīšanas darbā pasākumi.  Plānota VVD darbinieku dalība praktiskajās radiācijas avāriju mācībās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestu, Valsts policiju un Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru. Paredzēts nodrošināt starpinstitūciju sadarbības mācības (10 dienu apmācību kursu) pirmajiem reaģētājiem radiācijas avārijās.

Projekta rezultāti

Paaugstinātas vairāk kā 200 dienesta darbinieku profesionālās zināšanas un vispārējās prasmes. Nodrošinātas starpinstitūciju sadarbības apmācības pirmajiem reaģētājiem radiācijas avārijās.

 

Identifikācijas Nr. 1-08/22/2023

Īstenošanas laiks: 01.01.2023. – 31.12.2023.

Finanšu avots: Latvijas vides aizsardzības fonds

Kopējais finansējums: 60 330 EUR

Īstenošanas vieta: visa Latvija