Statuss:
Īstenošanā
LVAF_2022

Projekta mērķi:

Veicināt sabiedrības un uzņēmumu informētību un izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, normatīvo aktu ievērošanas nepieciešamību, izmantojot daudzveidīgu pieeju.

Projekta apraksts

Pasākuma ietvaros paredzēts nodrošināt lauksaimniecības jomas uzņēmumus ar aktuālo informāciju par prasībām vides aizsardzības jomā, piedaloties lauksaimniecības biznesa izstādē "Pavasaris 2023" (Rāmavā), kuru ik gadu apmeklē vairāk kā 8 000 interesentu. Sagatavot vairāku veidu informatīvus  materiālus lauksaimniekiem par dažādām ar vides aizsardzību saistītām tēmām. Organizēt savstarpējo sadarbību veicinošu pasākumu  par aktualitātēm un problēmu risināšanu ar atkritumu apsaimniekošanas jomas biedrībām un nevalstiskajām organizācijām. Nodrošināt VVD dalību Latvijas universitātes karjeras dienās.  Pasaules vides dienas pasākuma ietvaros organizēt gada balvas vides aizsardzībā - "Zaļā izcilība 2023" pasniegšanu.

Projekta rezultāti

  1. Nodrošināta VVD dalība lauksaimniecības biznesa izstādē “Pavasaris 2023” un sniegta informācija lauksaimniecības jomas uzņēmējiem par vides aizsardzības prasību nodrošināšanu;
  2. Sagatavoti informatīvie materiāli - tematiskie bukleti par aizsargjoslām ap virszemes ūdensobjektiem, atkritumu apsaimniekošanu lauksaimniecībā, dabas resursu nodokli lauksaimniecībā, kūtsmēslu uzglabāšanu atbilstoši vides prasībām, darbībām ar dzesēšanas (saldēšanas) iekārtām;
  3. Nodrošināta dalība un sniegta informācija LU studentiem par prakses, darba un karjeras iespējām VVD;
  4. Aktuālo risināmo jautājumu identificēšanai un stratēģisko partnerību veidošanai noorganizēts  sadarbības pasākums ar atkritumu apsaimniekošanas jomas NVO (Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju, Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociāciju, Baltijas Metāllūžņu pārstrādātāju asociāciju un Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju);
  5. Piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā Pasaules vides dienas pasākumā, nodrošinot vides aizsardzības jautājumu aktualizēšanu un VVD Zaļās izcilības balvas 2023 pasniegšanu.

                               

Identifikācijas Nr. 1-08/23/2023

Īstenošanas laiks: 03.2023. – 31.12.2023.

Finanšu avots: Latvijas vides aizsardzības fonds

Kopējais finansējums: 22 200 EUR

Īstenošanas vieta: visa Latvija