VVD logo

Valsts vides dienesta skaidrojums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu ārkārtējās situācijas laikā

25.03.2020 Centrālā struktūrvienība

Ārkārtējās situācijas laikā atkritumu apsaimniekošanas operatoriem jāsniedz klientiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi saskaņā ar noslēgto līgumu.

Klientiem (namu apsaimniekotājiem un iedzīvotājiem) jāseko līdzi, lai sadzīves atkritumu konteineri nebūtu pārpildīti (t.i., var aizvērt to vākus) un atkritumi nenonāktu apkārtējā vidē.

Īstenojot piesardzības pasākumus turpmākai COVID-19 izplatības ierobežošanai, var tikt mainīts šķiroto atkritumu savākšanas laukumu darba laiks. Tomēr, saskaņā ar normatīvo regulējumu*, šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem apmeklētājiem jābūt pieejamiem vismaz 20 stundas nedēļā, tajā skaitā vismaz vienu dienu nedēļas nogalē (sestdien vai svētdien), kā arī vismaz vienu darba dienu līdz plkst. 19.00.

Lai ierobežotu COVID-19 turpmāku izplatību, būtiski šķiroto atkritumu savākšanas laukumos ievērot šādas epidemiologu rekomendācijas:

      - ierobežot cilvēku skaitu, kas vienlaikus atrodas šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, lai samazinātu sociālos kontaktus klientu starpā;

      - nodrošināt pakalpojumu sniegšanu tā, lai darbiniekiem nav tiešs kontakts ar kientiem (piemēram, lai iedzīvotāji paši var atvērt tiem vajadzīgos konteinerus);

      - pēc iespējas samazināt apmaiņu ar dokumentiem (tai skaitā, kuponu izsniegšanu vai apzīmogošanu iedzīvotājiem);

      - pārliecināties, vai laukumā esošās norādes ir atbilstošas un saprotamas, tādējādi saīsinot laiku, ko klienti pavada šķirošanas laukumā.

 

* atbilstoši 2016. gada 13. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”

 

Papildus informācijai aicinām sazināties ar Ati Treiju, VVD Vides resursu pārvaldības departamenta Atkritumu pārvaldības daļas vadītāju, rakstot uz e-pastu: atis.treijs@vvd.gov.lv

 

Skaidrojums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu ārkārtējās situācijas laikā pdf formātā

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 30.03.2020