VVD logo

Valsts vides dienests turpina sekmīgi īstenot Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanāciju – pabeigti darbi Ziemeļu dīķī

22.05.2020 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) turpina sekmīgi īstenot Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projektu – pabeigti Ziemeļu dīķa sanācijas darbi.

Īstenojot Ziemeļu dīķa sanāciju, paveikti šādi darbi:

- veikta sērskābā gudrona atklātās tilpnes piesārņotās grunts ekskavēšana un utilizācija AS “BAO” kompleksā un SIA “SCHWENK Latvija” rūpnīcā – kopumā 7265 m3;

- veikta dolomīta šķembu iestrāde teritorijā – kopumā 26 800 m2;

- izveidots rekultivācijas reljefs ar vertikālu un horizontālu ūdens necaurlaidīgu aizsargbarjeru un virszemes ūdens novadīšanas sistēmu;

- izmantojot reversās osmozes tehnoloģiju, atsūknēts un attīrīts piesārņotais pazemes ūdens kopumā 108 016 m3.

Visu sanācijas darbu laikā Ziemeļu dīķa teritorijā atbilstoši izstrādātajai Vides monitoringa programmai veikts regulārs vides kvalitātes monitorings. Pabeidzot sanācijas darbus, sakārtota Ziemeļu dīķa teritorija un veikta tās apzaļumošana. Lai nodrošinātu nepārtrauktu vides kvalitātes uzraudzību pēc darbu noslēgšanās, izveidota pēcsanācijas monitoringa sistēma.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, plašāka sabiedrība klātienē iepazīties ar Ziemeļu sērskābā gudrona dīķa sanācijas rezultātiem varēs 2020. gada nogalē.

 

VIDEO: https://youtu.be/vyg2E7zf9XE

 

VVD ģenerāldirektores vietniece Aina Stašāne: “Pabeidzot Ziemeļu sērskābā gudrona dīķa sanāciju, esam ne tikai attīrījuši šo teritoriju no bīstamiem atkritumiem, bet arī novērsuši piesārņojuma turpmāku izplatīšanos. Tomēr, lai paveiktais darbs un sasniegtie rezultāti saglabātos ilgtermiņā, aicinām iedzīvotājus ievērot šīs teritorijas ekspluatācijas nosacījumus – nestaigāt, līdz izveidojies dabīgais apaugums, nemest atkritumus, nebojāt teritorijas infrastruktūru tajā skaitā monitoringa urbumus (neveikt rakšanas darbus, nepārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem vai jebkādas citas ietekmes rezultātā neradīt noslīdējumus vai citus rekultivācijas seguma bojājumus). Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija nav ietekmējusi projekta īstenošanu, šobrīd aktīvi turpinās darbs pie Dienvidu dīķa sanācijas – kopumā projekts tiek īstenots saskaņā ar plānoto darbu grafiku, atsevišķās aktivitātēs apsteidzot laika grafiku.”

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko: “Pabeigtie sērskābā gudrona Ziemeļu dīķa teritorijas sakārtošanas darbi ir nozīmīgs ieguvums Inčukalna novada iedzīvotājiem un apkārtējai videi. Ņemot vērā Inčukalna gudrona dīķu attīrīšanas projekta virzību pēdējos gados, atzinīgi vērtējam Valsts vides dienesta un pilnsabiedrības "Inčukalns Eko” paveikto darbu šajā objektā. Ceram, ka tikpat veiksmīgi, iekļaujoties plānotajos termiņos, izdosies sakārtot arī sērskābā gudrona Dienvidu dīķi.”

PS “Inčukalns Eko” valdes priekšsēdētājs Andrejs Laškovs: “Inčukalna gudrona krātuves Ziemeļu dīķis ir viens no līdz šim vērienīgākajiem un tehniski sarežģītākajiem vides sanācijas projektiem Baltijā. Ir ieguldīts milzīgs darbs, lai attīrītu teritoriju no smilts un gudrona maisījuma, tomēr lielākais izaicinājums bija nepieļaut ar gudrona atkritumproduktiem piesārņoto pazemes ūdeņu tālāku izplatīšanos Gaujas virzienā. Lai to panāktu, tika izbūvēta tehniski komplicēta pazemes ūdeņu sanācijas sistēma, pa kuru izsūknēti un nogādāti attīrīšanai vairāk nekā 100 tūkstoši kubikmetru piesārņotā ūdens – tas ir apjoms, ko diennaktī patērē visas Rīgas iedzīvotāji. Lai norobežotu Ziemeļu dīķa no apkārtējās vides, pa perimetru ir izbūvēta teju puskilometru gara rievsiena un veikta teritoriju pārklāšana ar rekultivācijas pārsegu, droši noslēdzot teritoriju no apkārtējās vides ietekmes.”

SIA “Geo Consultants” valdes loceklis Jānis Ābeltiņš: “Esam gandarīti, ka Ziemeļu dīķī visi līgumā paredzētie sanācijas un būvniecības darbi ir pabeigti un ir veikti vides stāvokļa uzlabojumi gan ar tehnoloģiskiem risinājumiem, gan arī ainaviski. Līdz ar to viena no piesārņotākajām Latvijas vietām šobrīd ir būtiski uzlabota un atgriezta atpakaļ dabai.”

Projekta ietvaros turpinās Inčukalna Dienvidu sērskābā gudrona dīķī sanācijas darbi. Dienvidu dīķī no sērskābā gudrona ir pilnībā atbrīvota dīķa rietumu daļa (ar dambi Dienvidu dīķis ir sadalīts divās daļās), savukārt austrumu daļā šobrīd notiek pamatnes paraugošana, lai noteiktu, vai ir sasniegta dīķa pamatne un nav jāturpina gudrona rakšana. Dienvidu dīķa rietumu daļā intensīvi norit pamatnes homogenizācija un neitralizācija, kas secīgi ir nākamā darbība pēc sērskābā gudrona izrakšanas. Kopumā darbi Dienvidu dīķī par vairākiem mēnešiem apsteidz iepriekš plānoto laika grafiku. Vienlaikus turpinās izraktā sērskābā gudrona sagatavošana sekundārajā kurināmajā un tā nogādāšana uz SIA “SCHWENK Latvija” ražotni Brocēnos. Šos darbus plānots pabeigt līdz š.g. beigām.

Visus darbus Dienvidu dīķī paredzēts pabeigt līdz 2021. gada februārim. Līdz darbu pabeigšanai tiks veikts nepārtraukts virszemes, pazemes ūdeņu un gaisa monitorings.

PS “Inčukalns Eko” (Uzņēmējs) ar Valsts vides dienestu (Pasūtītājs) 2018. gada 1. februārī noslēdza Līgumu “Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi” Nr.VVD/CS/2018/10/ERAF. Līguma priekšmets ir Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu un Ziemeļu dīķu sanācijas darbi, kas veikti projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” (Nr.5.6.3./17/I/001) ietvaros. Inženiertehnisko uzraudzību saskaņā ar 2018. gada 1. februārī noslēgto līgumu veic SIA “Geo Consultants”.

 

 

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.11.2020