VVD logo

Valsts vides dienests uzsāks tiešsaistes videokameru izmantošanu atkritumu plūsmu kontrolei

06.05.2020 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD), turpinot īstenot jaunu pieeju piesārņojuma kontrolei, uzsācis tiešsaistes videonovērošanas izmantošanu atkritumu plūsmas kontrolei. Par VVD īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem efektīvai piesārņojuma kontrolei, jo īpaši atkritumu apsaimniekošanas jomā, otrdien, 2020.gada 5. maijā, VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne – Ansberga informēja Vides konsultatīvo padomi.

Pirmā tiešsaistes videokamera uzstādīta “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” (AAS Piejūra) atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijas teritorijā Tukumā, Dienvidu ielā 1, kur marta beigās izcēlās ugunsgrēks.

Tiešsaistes videokamera ne tikai fiksēs katru no teritorijas izbraucošo kravas automašīnu, papildus reģistrējot datus par transporta reģistrācijas numuriem, bet arī pārraidīs šos datus uz VVD serveri.

Ņemot vērā, ka VVD turpina darbu pie videi nodarītā kaitējuma aprēķina, kas radies ugunsgrēka laikā AAS Piejūra atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijā Tukumā, iegūtos datus apstrādās VVD inspektori, analizējot atkritumu plūsmu un nosakot faktisko atkritumu apjomu šajā teritorijā. Vienlaikus VVD veiks uzraudzību, lai pārliecinātos, ka visi no AAS Piejūra atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijas Tukumā izvestie bojātie materiāli tiek aizvesti uz atkritumu poligonu “Janvāri” Talsos.

Savukārt, turpinot darbu pie efektīvākas piesārņojuma kontroles, VVD plānojis ieviest jaunu IT risinājumu – Datorredzes tehnoloģiju, kas ļaus ne tikai fiksēt, bet arī datorizēti identificēt iespējamos pārkāpumus atkritumu pārvadājumu jomā. Šis risinājums pirmajā posmā ļaus identificēt automašīnas pēc noteiktiem parametriem, bet jau nākamajos posmos plānots sasaistīt šos datus ar Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS). Tādējādi būs iespējams automātiski pārbaudīt vai komersants sistēmā ir reģistrējis (t.i. aizpildījis atkritumu pārvadājuma reģistrācijas karti – pavadzīmi) konkrēto atkritumu  pārvadājumu un sniedzis detalizētu informāciju par to (piemēram, pārvadājuma uzsākšanas laiku, pārvadājamo atkritumu veidu un apjomu).

FOTO no VVD tiešsaistes videokameras AAS Piejūra atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijas teritorijā Tukumā.

 

FOTO: VVD uzstādītā tiešsaistes video kamera AAS Piejūra

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 05.06.2020