Location

Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401

Daugavpils reģionālā vides pārvalde ir Latvijas Republikas Valsts vides dienesta struktūrvienība, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku Daugavpils un Jēkabpils pilsētās un 14 novados - Līvānu, Preiļu, Ilūkstes,Vārkavas, Daugavpils, Jēkabpils, Salas, Krustpils, Aknīstes, Viesītes, Dagdas, Krāslavas, Aglonas, Riebiņu novados.

 

Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laikiem pieejama sadaļā Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Par konkrētu tikšanās laiku ar Daugavpils reģionālās vides pārvaldes direktoru un direktora vietnieku lūdzam iepriekš sazināties ar biroja administratoru – kontaktinformācija pieejama Valsts vides dienesta mājas lapā.

 

Informējam, ka ar 2020.gada 16.aprīli Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes ofiss Augusta ielā 62, Krāslavā tiek slēgts.
 

Ievērojot visus ar COVID-19 saistītos piesardzības un drošības pasākumus, iepriekš sagatavotos dokumentus aicinām:

  • atstāt pastkastītē, 1. stāvā (Raiņa ielā 28, Daugavpilī),
  • nosūtīt pa pastu (Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401).
  • iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: daugavpils@vvd.gov.lv

Rekvizīti:

 Valsts vides dienests
 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
 Reģ. Nr. LV90000017078
 Raiņa ielā 28, Daugavpilī LV-5401 
 Konts Nr. LV17TREL2210507047000
 Valsts kase kods TRELLV22

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Employees