VVD logo

Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas

Zemes dzīļu dokumentu saņemšanai 

Atļauju saņemšanai piesārņojošo darbību veikšanai

Citu atļauju saņemšanai

Atkritumu apsaimniekošanas atļauju saņemšanai

Tehnisko noteikumu saņemšanai

Izziņu saņemšanai

Zvejas licences un zvejas žurnāla saņemšanai

Licencei metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā

Monitoringa gada pārskatu formas

Citas veidlapas un iesniegumi

Iesniegumi radiācijas drošības jomā (atjaunināts 30.12.2015)

Pirms dozu uzskaites grāmatiņas saņemšanas iesnieguma aizpildīšanas noteikti jāiepazīstas grāmatiņu saņemšanas kārtību!

Pārskata par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veidlapas (atjaunināts 30.12.2015)

Pirms pārskata aizpildīšanas noteikti jāiepazīstas ar pārskata veidlapā norādītajām "piezīmēm"!

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.02.2018