VVD logo

Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas

E-pakalpojumi

Veidlapa: Iesniegums siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai

Veidlapa: Iesniegums licences saņemšanai darbībai ar krāsām, lakām un transportlīdzekļu galīgās apdares produktiem, kuru sastāvā ir paaugstināts organiskā šķīdinātāja saturs

Veidlapas
 

Zemes dzīļu dokumentu saņemšanai 

Atļauju saņemšanai piesārņojošo darbību veikšanai

Citu atļauju saņemšanai

Atkritumu apsaimniekošanas atļauju saņemšanai

Tehnisko noteikumu saņemšanai 

Izziņu saņemšanai

Zvejas licences un zvejas žurnāla saņemšanai

Licencei metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā

Monitoringa gada pārskatu formas

Citas veidlapas un iesniegumi

Iesniegumi radiācijas drošības jomā

Pārskati par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

Pirms pārskata aizpildīšanas lūdzam iepazīties ar skaidrojumu!

Informācija saskaņā ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 597 (Transporta enerģijas aprites cikla SEG emisiju daudzuma samazinājuma aprēķināšana un ziņošana) 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 27.09.2020