VVD logo

Par nelikumīgu vimbu ķeršanu Ventā ierosināta krimināllieta

23.04.2019 Liepājas reģionālā vides pārvalde

Valsts vides dienesta (VVD) Liepājas reģionālā vides pārvalde (RVP) sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldības policiju 19. aprīlī novērsa nelikumīgu zivju ieguvi Ventā. Reida laikā Ventas krastā inspektori pārbaudīja makšķerniekus, kuri ķēra vimbas.

Viens no makšķerniekiem lomā bija paturējis 65 vimbas, ar to pārsniedzot atļauto loma lielumu. Pēc sākotnējiem aprēķiniem videi nodarītais kaitējums ir vairāk nekā 3 800 eiro. Par šo pārkāpumu ierosināta krimināllieta.

VVD aicina sabiedrību būt vērīgiem un gadījumos, kad radušās aizdomas par iespējamiem zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem, informēt par to vides aizsardzības pārvaldes vai policijas darbiniekus.

Atgādinām, ka, saskaņā ar 22.12.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, atlikušajās aprīļa dienās ir spēkā sekojoši liegumi iekšējos ūdeņos:

  • No 1.marta līdz 30.aprīlim aizliegts lomā paturēt līdakas,
  • No 1.marta līdz 30.aprīlim aizliegts makšķerēt kanālos un caurtecēs, kas savstarpēji savieno ezerus vai savieno upes un ezerus ar upēm, kā arī makšķerēt no laivām,
  • No 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts izmantot ēsmai zivis jebkuros ūdeņos, izņemot Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņus.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.11.2020