VVD logo

Atbildīgie dienesti civilās aizsardzības mācībās Ventspilī pilnveidos sadarbības prasmes

22.05.2019 Ventspils reģionālā vides pārvalde

 23. maijā plkst. 11:00 SIA „Ventamonjaks” rīko vietēja līmeņa civilās aizsardzības kompleksās mācības.

Mācību mērķis ir pārbaudīt SIA „Ventamonjaks” civilās aizsardzības, kā arī ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu, tajā skaitā mācību dalībnieku gatavību civilās aizsardzības sistēmas ietvaros. Dalībnieki apzinās iekšējos un ārējos riskus un īstenos civilās aizsardzības pasākumus, lai novērstu vai samazinātu pastāvošos draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem, īpašumiem un videi.

Mācību scenārijs paredz, ka VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieki konstatē amonjaka noplūdi no dzelzceļa cisternas stacijā “Jūras parks”. Ir divi cietušie, kas saindējušies ar gāzveida amonjaku. Mācību dalībnieki veic noplūdes lokalizēšanu un vagoncisternas sagatavošanu transportēšanai uz SIA “Ventamonjaks” noliešanas estakādi. Vagoncisternas transportēšanas laikā Valsts un Pašvaldības policija organizē transporta kustības bloķēšanu bīstamajā zonā.

Avārijas seku likvidēšanai tiks piesaistīti SIA „”Ventspils nafta” termināls”, SIA “VK Terminal Services”, AS “Ventbunkers”, VUGD, Ventspils pašvaldības policijas, Valsts policijas, Valsts vides dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki un Latvijas dzelzceļa darbinieki.

Mācību organizatori atvainojas iedzīvotājiem par mācību laikā sagādātajām neērtībām!

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.09.2020