VVD logo

Naftas produktu piesārņojums Rēzeknes upē nerada draudus videi un cilvēku veselībai

29.01.2020 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde

Lai noskaidrotu iespējamo piesārņojuma avotu 2020. gada 20. janvārī Rēzeknes upē konstatētajam naftas produktu piesārņojumam, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (VVD) sadarbībā ar pašvaldību veica blakus esošo objektu kontroli un ūdens paraugu ņemšanu un testēšanu.

Izvērtējot laboratorijas iesniegtos rezultātus, noskaidrots, ka lietus ūdeņu savākšanas kolektorā filtrējas vēsturiskais naftas produktus saturošais piesārņojums. Tas gruntī nonācis iepriekš darbojošos uzņēmumos notikušu naftas produktu noplūžu dēļ. Secināts, ka, tā kā lietusūdeņu savākšanas sistēma nav hermētiska, tajā var filtrēties gruntsūdeņi. Laboratoriski noteiktais naftas produktu ogļūdeņražu indekss no sistēmas izplūstošajā ūdeni 0,35 mg/l, tādējādi konstatētais piesārņojums nerada draudus videi un cilvēku veselībai.

Pašvaldība turpina darbu pie piesārņojuma novēršanas. Sākotnēji upē izvietotās bonas spēja efektīvi absorbēt piesārņojumu, tomēr mainoties klimatiskajiem apstākļiem – palielinoties nokrišņu daudzumam un ceļoties gruntsūdeņu līmenim, pie izplūdes vietas upē pirms bonām tika izveidots naftas produktu piesārņojuma atdalītājs, kas ļaus efektīvāk uztvert ūdenī esošos naftas produktus. Turpinot pasākumus piesārņojuma novēršanai, pašvaldība tuvākajā laikā veiks vecā lietusūdeņu kolektora posma maiņu 50 m garumā.

Šobrīd naftas produktu piesārņojuma emisija upē ir novērsta. Savāktais piesārņojums tiks apsaimniekots atbilstoši prasībām bīstamajiem atkritumiem.

Jau ziņojām, ka VVD inspektori 2020. gada 20. janvārī, veicot inspekciju Rēzeknes pilsētā Krasta ielā, vizuāli novēroja naftas produktiem raksturīgo plēvi Rēzeknes upē. Apsekojot upi augšup pa straumi, tika konstatēts, ka no pilsētas pašvaldības lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu izvada pie Stacijas ielas gājēju tilta vidē izplūst notekūdens, kam raksturīga izteikta naftas produktu smaka, pie iztekas upē sakrājusies naftas produktu plēve un upes ūdenī pa straumi vērojama naftas produktus saturoša emisija. Par konstatēto VVD nekavējoties informēja Rēzeknes pilsētu un, piesaistot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, naftas produktus saturošais piesārņojums tika lokalizēts.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.09.2020