VVD logo

Latvijas teritorijā jūnijā nav konstatēti paaugstināti radiācijas mērījumi

29.06.2020 Radiācijas drošības centrs

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra (RDC) radiācijas monitoringa stacijās jūnijā Latvijas teritorijā nav konstatēti paaugstināti radiācijas mērījumi. Vispārējās kodolizmēģinājumu aizlieguma līguma organizācijas (CTBTO) publiski izplatītā informācija par 23./24. jūnijā Zviedrijas monitoringa stacijā, kas ir CTBTO tīklā, konstatēto paaugstināto radiācijas līmeni liecina, ka tas ir niecīgs un nerada riskus vai apdraudējumu cilvēku veselībai.

Līdz šim no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras vienotās informācijas apmaiņas sistēmas incidentiem un avārijām (IAEA USIE) nav saņemta informācija par šādu iespējamo incidentu par ko ziņo CTBTO.

Zviedrijas monitoringa stacijā konstatētie izotopi cēzijs Cs-134 (pussabrukšanas periods 2 gadi) un rutēnijs Ru-103 (pussabrukšanas periods 39 dienas) nerodas šķeldas dedzināšanas procesā, kā arī to avots nevar būt šķelda, kuras izcelsme ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas piesārņotās teritorijas. Tādējādi secināts, ka paaugstināto radiācijas mērījumu cēlonis nevar būt AS “Rīgas siltums” izmantotā šķelda un tās sadedzināšanas laikā radītie pelni.

RDC turpina sekot līdzi gan Latvijas, gan Eiropas radiācijas monitoringa sistēmām, kā arī pastiprināti vērtē pieejamo informāciju.

Starptautiskās atomenerģijas aģentūra (SAEA*) 27. jūnijā ir pieprasījusi dalībvalstīm sniegt informāciju par radiācijas incidentu, kas varētu būt izraisījis CTBTO konstatētos paaugstinātos radiācijas mērījumus.

*SAEA – Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes paspārnē izveidota (1957.gadā) saistītā organizācija, kuras darbības galvenais mērķis ir kodolieroču neizplatīšana un kodolenerģijas drošas izmantošanas veicināšana miermīlīgiem mērķiem. Latvija šobrīd ir viena no 171 dalībvalstīm.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 10.07.2020