VVD logo

VVD uzdevis SIA “All recycling” līdz 15. jūlijam izvest degšanas atkritumus no atkritumu savākšanas laukuma Salaspils novadā

13.06.2020 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – VVD) uzdevusi SIA “All recycling” (turpmāk – operators) līdz 2020. gada 15. jūlijam izvest no Granīta ielas Aconē, Salaspils novadā atkritumu savākšanas laukuma tur esošos degšanas atkritumus un nodot tos atkritumus apsaimniekotājam, kas ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai. Degošos atkritumus uz vietas pirms atkritumu nodošanas tālāk, iespēju robežās šķirojot. Pirms tiek uzsākta sadegušo atkritumu izvešana no objekta teritorijas operatoram par to jāinformē VVD.

Ņemot vērā apstākli, ka teritorijā notika sadzīves un bīstamo atkritumu degšana, pēc atkritumu izvešanas VVD uzdevis operatoram veikt piesārņojuma izpēte gruntī, kā arī piesārņojuma izpēti gruntsūdeņos. Pirms darbu uzsākšanas izpētes darba programma jāsaskaņo ar VVD. Savukārt paraugu noņemšanu operators var veikt tikai VVD  inspektora klātbūtnē.

Vienlaikus VVD ir aizliedzis ievest objektā jaunus atkritumus līdz brīdim kamēr nav izvesti visi degušie atkritumi. Operatoram jānodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi uzglabāšanu saskaņā ar vides normatīvā regulējuma prasībām.

VVD uzdoto pasākumu mērķis ir samazinātu un novērst vides piesārņojuma draudus, novērst vides piegružojumu, kā arī nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši vides prasībām.

VVD ir informējis operatoru, ja tas nebūs labprātīgi izpildījis VVD lēmumā uzdotās rīcības noteiktajos termiņos, VVD kā izpildiestāde uzsāks tā izpildi piespiedu kārtā. Par lēmuma piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Piespiedu naudas apmērs ir no 50 līdz 10 000 euro. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, līdz operators izpilda VVD uzdotās rīcības.

Jau ziņots, ka 2020. gada 6. jūnijā Salaspils novada Aconē SIA „All recycling" atkritumu savākšanas laukumā izcēlās ugunsgrēks, kura aptuvenā degšanas platība bija 2000m2. Pēc SIA „All recycling" sniegtās informācijas – ugunsgrēkā sadegusi palīgēka, divi traktori, nolietotas smago transportlīdzekļu riepas, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, gāzmaskas un citi atkritumi. Tas notika neilgi pēc tam, kad pret uzņēmumu VVD uzsāka administratīvo pārkāpuma lietvedību par elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasību neizpildi.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 10.07.2020