VVD logo

Valsts vides dienests informē atkritumu apsaimniekotājus par atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas kontroli

08.09.2020 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests nostiprina savā darbā principu “Konsultē vispirms!” - nosūtījis atkritumu apsaimniekotājiem informāciju par to, kā VVD veic atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (APUS) kontroli un kādas rīcības jāveic atkritumu apsaimniekotājam, lai  atkritumu plūsma tiktu uzskatīta par izsekojamu. VVD aicina atkritumu apsaimniekotājus veikt APUS pavadzīmju ievadi un savlaicīgu saskaņošanu ar sadarbības partneriem, kā arī pildīt un ievērot normatīvo aktu prasības.

VVD vērš uzmanību, ka atkritumu apsaimniekotājiem ir tiesības* APUS 30 dienu laikā mainīt sistēmā ievadīto informāciju par pārvadājumiem.

Savukārt, gadījumos, kad VVD APUS konstatēs datu neatbilstības un būs pagājis noteiktais periods informācijas labošanai un saskaņošanai, VVD pieprasīs atkritumu apsaimniekotājam uzskaites dokumentus, piemēram, žurnālu, pavadzīmes, rēķinus, kas apliecina atkritumu pārvadājumu.

     - Ja, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, VVD secinās, ka tā apliecina pārvadājuma veikšanu, atkritumu apsaimniekotājam tiks izteikts brīdinājums un administratīvā pārkāpuma process netiks uzsākts. Tomēr VVD var uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu, ja neatbilstības tiks konstatētas atkārtoti.

     - Ja atkritumu apsaimniekotājs nespēs VVD iesniegt nepieciešamo dokumentāciju, kas apliecinātu pārvadājuma veikšanu, VVD uzsāks administratīvā pārkāpuma procesu.

Uzraugot atkritumu apriti APUS, VVD atkritumu apsaimniekotājam var nosūtīt atgādinājumu par savlaicīgu pavadzīmju saskaņošanu. Ja atkārtotā APUS pārbaudē VVD konstatēs, ka atkritumu apsaimniekotājs nav novērsis atgādinājumā norādītās neatbilstības, tiks uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Gadījumos, kad dati APUS atšķiras no datiem valsts statistikas pārskata veidlapā Atkritumi-3, atkritumu apsaimniekotājam, iesniedzot pārskatu, jāpievieno paskaidrojums par to, kāpēc APUS dati nesakrīt ar statistikas pārskata datiem. VVD pieņem, ka dati statistikas pārskatā apkopo visas atkritumu apsaimniekotāja veiktās darbības gada laikā.

VVD aicina atkritumu apsaimniekotājus veikt APUS pavadzīmju ievadi un savlaicīgu saskaņošanu ar sadarbības partneriem, kā arī pildīt un ievērot normatīvo aktu prasības.

*Tiesības noteiktas Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumos Nr.494. “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 27.09.2020