VVD logo

Valsts vides dienests Tukuma novadā konstatējis nelikumīgu smilts-grants ieguvi, uzdevis apturēt zemes dzīļu izmantošanu

03.09.2020 Ventspils reģionālā vides pārvalde

Valsts vides dienests (VVD), veicot dabas resursu izmantošanas kontroli, Tukuma novada Jaunsātu pagasta teritorijā, kur tiek rakti dīķi divos zemes īpašumos, konstatējis nelikumīgu smilts-grants ieguvi īpašumā “Vildiņi”. Uzdots apturēt zemes dzīļu izmantošanu īpašumā “Vildiņi”. VVD konstatējis pārkāpumu dabas resursu lietošanā arī īpašumā “Kadiķi”. 

VVD, veicot pārbaudi īpašumā “Vildiņi”, konstatējis, ka notiek dabas resursu ieguve divos zemes gabalos – tiek rakti dīķi un realizēts izraktais smilts-grants materiāls. SIA “ERKA LVM”, kam iznomātas abas zemes vienības, vienā zemes vienībā ir saņēmis dabas resursu lietošanas atļauju smilts-grants realizācijai kopumā 20000 m3 apjomā no dīķa izbūves (derīga līdz 22.11.2021.). Bet otrā zemes vienībā – tiek veikta nelikumīga dabas resursu ieguve, jo nepieciešamā atļauja nav saņemta. VVD pret SIA “ERKA LVM” ierosināja administratīvā pārkāpuma lietu par smilts-grants ieguvi bez atļaujas un 2020. gada 13. maijā uzdeva apturēt zemes dzīļu izmantošanu īpašumā “Vildiņi” abās zemes vienībās.

Lai noteiktu jau iegūto smilts-grants apjomu, VVD uzdeva SIA “ERKA LVM” veikt topogrāfisko uzmērīšanu. Pēc topogrāfijas un aprēķina par izrakto apjomu saņemšanas, VVD veicis dabas resursu nodokļa uzrēķinu par iegūto smilts-grants apjomu desmitkāršā apmērā, t.i., kopumā 5216,40 EUR. VVD 2020. gada 31. augustā sastādījis administratīvā pārkāpuma protokolu par dabas resursu lietošanas atļaujas noteikumu neievērošanu, t.i., dīķa ierīkošanu īpašumā “Vildiņi” ārpus Tukuma novada būvvaldē saskaņotām robežām bez pašvaldības atļaujas. 

Papildus VVD konstatējis pārkāpumus dabas resursu lietošanā īpašumā “Kadiķi”, kur darbus veic SIA “Capital Investment Group” un kas ir saņēmis dabas resursu lietošanas atļauju (derīga līdz 05.09.2020.) smilts-grants realizācijai 10000 m3 apjomā no dīķa izbūves. VVD pēc pārbaudes 2020. gada 30. aprīlī  pret SIA “Capital Investment Group” ierosināja administratīvā pārkāpuma lietvedību par konstatēto pārkāpumu – grāvja izrakšanu Abavas upes aizsargjoslā un uzdeva aizbērt grāvi uz Abavu, kas tika izdarīts. Par konstatētajiem pārkāpumiem VVD sodījis SIA “Capital Investment Group”, soda nauda 500 EUR. Pēc Tukuma novada būvvaldes pārbaudes būvdarbi dīķī pārtraukti. Pēc VVD rīkojuma uzņēmums veicis topogrāfisko uzmērīšanu un aprēķinu par izrakto apjomu, kā arī iesniedzis šo informāciju VVD kopā ar savu paskaidrojumu.

VVD ir veicis uzraudzības pārbaudes šajos objektos un konstatējis, ka šobrīd abos šajos īpašumos darbi nenotiek. 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 27.09.2020