VVD logo

Valsts vides dienests strādā pie digitāla risinājuma ērtākai kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanai

01.10.2020

Starptautiskā transporta attīstības asociācija (ITDA) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (VVD) ir uzsākusi projekta “Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas elektroniskā sistēma (KAUPS)” realizāciju.

Ar jaunās elektroniskās sistēmas palīdzību kuģu radīto atkritumu pieņēmēji Latvijas ostās varēs elektroniski iesniegt informāciju par atkritumu pieņemšanas faktu, to veidu un daudzumu. Līdz ar to salīdzinājumā ar līdzšinējo sistēmu kuģu atkritumu pieņēmēji datus par atkritumiem varēs iesniegt daudzreiz ātrāk un vienkāršāk, pilnībā atsakoties no papīra veidlapām. Informācija būs operatīvi pieejama arī VVD, lai savlaicīgi reaģētu un veiktu risku analīzi par iespējamiem draudiem un pārkāpumiem. Līdz ar to uzlabosies arī Latvijas ostās nodoto kuģu atkritumu uzraudzība un atkritumu plūsmas kontrole. 

Realizējot projektu tiks nodrošinātas Konvencijas par jūras piesārņošanas no kuģiem novēršanu (MARPOL) un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2019/883 par atkritumu pieņemšanas iekārtām ostās kuģu atkritumu nodošanai prasības par informācijas par kuģu nodotajiem atkritumiem elektronisko iesniegšanu un kontroli. 

Projekta gaitā tiks izstrādāta KAUPS sistēma, kura būs integrēta ar Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS) un Starptautisko kravas un loģistikas informācijas sistēmu (SKLOIS), caur kuru tiek nodrošināta datu apmaiņa ar ES dalībvalstīm.

Projekts tiek finansēts no Vides aizsardzības fonda līdzekļiem „Multisektoriālie projekti” aktivitātei „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. To plānots īstenot līdz 2021. gada 30. septembrim.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 31.10.2020