VVD logo

Valsts vides dienests tiešsaistes seminārā informēja par radiācijas drošību

01.10.2020

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs 2020.gada 1.oktobrī rīkoja tiešsaistes semināru operatoriem, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kurā piedalījās apmēram 100 dalībnieki no 90 dažādu jomu operatoriem.

Semināra laikā operatoru pārstāvji ieguva informāciju par Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra aktualitātēm licencēšanas un inspekciju procesos, plānotajām tiesību aktu izmaiņām, kā arī biežākajiem problēmjautājumiem un to risinājumiem radiācijas drošības jomā.

Semināra laikā tika sniegts praktisks demonstrējums par autentifikāciju un e-pakalpojumu lietošanu, jo no 2021.gada 1.janvāra paredzētas vairākas izmaiņas darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas un reģistrēšanas kārtībā, tajā skaitā, iesniegumi licences vai reģistrācijas apliecības saņemšanai un grozījumu veikšanai, kā arī ikgadējie pārskati būs jāiesniedz, izmantojot e-pakalpojumus http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/ .

Semināru organizēja Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas projekta “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums” (Reģ.Nr.1-08/50/2020) ietvaros. 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 31.10.2020