VVD logo

Valsts vides dienests turpina vērtēt depozīta sistēmas operatora pretendentus: SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” pieteikums atzīts par atbilstošu minimālajām prasībām, otra pretendenta pieteikumu vēl vērtē

30.10.2020 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienesta (VVD) izveidotā komisija depozīta sistēmas operatora pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanai (Komisija) pieņēmusi lēmumu atzīt SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” pieteikumu par atbilstošu normatīvo aktu un minimālajām prasībām. Savukārt, SIA “Nulles depozīts” pieteikuma vērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu un minimālajām prasībām VVD Komisija vēl turpina.

Par to piektdien, 2020. gada 30. oktobrī, preses konferencē informēja VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.

Preses konferences laikā E.Baklāne-Ansberga norādīja, ka VVD Komisija 1.kārtas vērtēšanas laikā secināja, ka abu pretendentu pieteikumos sniegtā informācija neļauj viennozīmīgi pieņemt lēmumu par pretendenta un tā pieteikuma atbilstību minimālajām prasībām. Tāpēc tika pieprasīts sniegt skaidrojumu par pieteikumos norādīto informāciju, kā arī Komisija veica papildus izpēti par pretendentu iesniegto informāciju. Komisijas papildus pieprasītā un saņemtā informācija netiks izmantota vērtēšanā, ja konkrētais pretendents kvalificēsies vērtēšanas 2. kārtai, jo nav uzskatāma par pieteikuma sastāvdaļu.

SIA “ELVI Latvija” un SIA “Coca-Cola HBC Latvia”, kas ir iekļautas SIA “Nulles depozīta” pieteikumā, informēja VVD par to, ka nav sniegušas apliecinājumu par savu gatavību kļūt par depozīta sistēmas operatora SIA “Nulles depozīts” dalībnieku.  SIA “ELVI Latvija” tika norādīta SIA “Nulles depozīts” pieteikumā kā Latvijas tirgotāju asociācijas biedrs, bet SIA “Coca-Cola HBC Latvia” – kā Latvijas Alkohola nozares asociācijas biedrs. Lai iegūtu neatkarīgu ekspertīzi vai SIA “Nulles depozīts” sniegtā nepatiesā informācija pēc satura un būtības ir pamats atteikuma izdošanai normatīvo aktu un minimālo prasību vērtēšanas posmā, tiks sagatavots neatkarīgs juridiskais izvērtējums.

Tāpat VVD ģenerāldirektore informēja, ka ir saņemti Sabiedrības par atklātību Delna, Ārvalstu investoru padomes Latvijā un Vides konsultatīvās padomes ierosinājumi pieaicināt novērotājus un nodrošināt maksimālu procesa atklātību.

“Valsts vides dienests uzskata, ka depozīta sistēmas operatora atlasei ir jānotiek maksimāli caurskatāmi. Mēs atzinīgi novērtējam nevalstisko organizāciju pausto vēlmi iesaistīties, tāpēc pieaicināsim šo organizāciju pārstāvjus vērtēšanas procesā – novērotāju statusā.  Novērotājiem būs iespējams gan iepazīties ar pretendentu pieteikumiem, gan piedalīties Komisijas sēdēs,” uzsvēra E.Baklāne-Ansberga.

 

Valsts vides dienesta informācija par depozīta sistēmas operatora atlases procesu  - lejuplādē šeit

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 28.11.2020