VVD logo

Panākta AS “Preiļu siers” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības atbilstība vides prasībām

02.11.2020 Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Valsts vides dienesta (VVD) un uzņēmuma ciešas sadarbības vairāku gadu garumā rezultātā panākta AS “Preiļu siers” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības atbilstība vides prasībām.

VVD, veicot uzņēmuma pārbaudes, 2018. gadā konstatēja, ka AS “Preiļu siers” notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nenodrošināja pietiekami efektīvu ražošanas notekūdeņu attīrīšanu. Lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē, VVD pastiprināti veica AS “Preiļu siers” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kontroli, izvirzīja AS “Preiļu siers” papildu prasības un noteica pienākumu veikt rīcības, kas bija vērstas uz pagaidu risinājumu ieviešanu, tehnoloģiskā režīma nodrošināšanu, vides stāvokļa monitoringu un ilgtermiņa risinājumu īstenošanu – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvi. 

Ciešā sadarbībā ar VVD uzņēmums veica virkni īstermiņa pasākumu, kas ierobežoja neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē, kā arī izstrādāja ilgtermiņa pasākumu plānu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes uzlabošanai. Tāpat uzņēmums pieaicināja sertificētu ekspertu, kas sniedza atzinumu par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes uzlabošanas iespējām. Papildus uzņēmums šajā laika periodā veica pastiprinātu vidē novadīto attīrīto notekūdeņu monitoringu (notekūdeņu testēšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē veicot katru nedēļu).

Atbilstoši pasākumu plānam 2020. gadā AS “Preiļu siers” veica ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu daļēju pārbūvi, izbūvējot ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas, tai skaitā mehāniskās attīrīšanas bloku, bufertvertni, flokulatoru, flotācijas iekārtu, kuras nodrošina notekūdeņu mehānisko un ķīmisko priekšattīrīšanu. Vienlaikus uzņēmums pārbūvēja arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā esošo rezerves dīķi, aprīkojot to ar ūdensnecaurlaidīgu pamatni un apmalēm, tādējādi īstenojot preventīvos pasākumus, lai avārijas gadījumā, samazinātu vides piesārņojuma risku. 

Pašreiz notekūdeņu testēšanas rezultāti liecina par to, ka ražošanas notekūdeņiem tiek nodrošināta efektīva priekšattīrīšana, kas savukārt ir priekšnosacījums efektīvai bioloģiskā attīrīšanas procesa norisei un vides kvalitātes mērķu sasniegšanai. 

VVD analīze par notekūdeņu apsaimniekošanu piena pārstrādes uzņēmumos liecina, ka 86% gadījumos ir izbūvētas ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas. Tas ir būtisks aspekts, lai panāktu, ka novadītie notekūdeņi atbilst vides prasībām un nerada piesārņojuma riskus apkārtējai videi, jo piena produktu ražošanas procesā rodas stipri koncentrēti notekūdeņi, kurus bez papildu tehnoloģiju pielietošanas (priekšattīrīšanas) bieži vien nav iespējams efektīvi (līdz normatīvajos aktos noteiktajiem parametriem) attīrīt, izmantojot tikai bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Lai panāktu atbilstību vides normatīvajām prasībām, VVD gan konsultē, gan veic kontroli. Šo pasākumu efektivitāte ir tieši saistīta ar uzņēmumu spēju sadarboties ar VVD, lai apzinātu un pēc tam īstenotu resursietilpīgus pasākumus.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 28.11.2020