VVD logo

Kontaktinformācija

 

 

Valsts vides dienests

Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045
Tel.: 67084200
 
Ziņojumiem par vides aizsardzības prasību pārkāpumiem + 371 26338800 (24/7)
 
 
Darba laiks:

Pirmdienās                                           830 – 1800

Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās   830 –1700

Piektdienās                                           830 –1600

 
UZMANĪBU!!!

  Saskaņā ar Valsts vides dienesta ģenerāldirektores rīkojumu "Par darba organizāciju Valsts vides dienestā COVID-19 infekcijas izplatības samazināšanai".

Valsts vides dienesta rekvizīti:

Reģ. Nr. LV 90000017078 
Banka: Valsts kase, TRELLV22 
Konta Nr.: LV17TREL2210507047000

UZMANĪBU!!! Šis konts nav paredzēts valsts nodevu iemaksām!

Informācija par valsts nodevu maksājumu kontiem atrodama šajā saitē.

 

Valsts vides dienesta centrālās struktūrvienības kontakti Rīgā

 

Mediju pārstāvjiem

Kristīne Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tel.: +371 67084217
Mob.tel.: +371 25780460
 
 

Radiācijas drošības centrs

Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045

 

Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu kontaktinformācija:

Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Adrese:  Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401

 

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045   

 

Liepājas reģionālā vides pārvalde

Adrese:  Jaunā ostmala iela 2a, Liepāja, LV - 3401   
 
 
Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Adrese: Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV - 4601

 

Ventspils reģionālā vides pārvalde

Adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV – 3601 

 

Vidzemes reģionālā vides pārvalde

Valmieras biroja adrese:  L.Paegles iela 13, Valmiera, LV - 4201 
Madonas biroja adrese:  Blaumaņa iela 7, Madona, LV - 4801

 

Zemgales reģionālā vides pārvalde

Adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007   

 

Nokļūšana VVD centrālajā struktūrvienībā, Radiācijas drošības centrā un Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē ar sabiedrisko transportu:

Trolejbusi: Nr. 1, Nr.19, Nr. 24 (Dzirnavu iela/Hanzas iela vai Pētersalas iela (galapunkts))

Autobusi: Nr. 2, Nr. 20, Nr.24 (Dzirnavu iela/Hanzas iela)

Tramvaji: Nr.5, Nr. 9 (Vašingtona laukums)

Nokļūšana VVD Zvejas kontroles departamentā un Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē ar sabiedrisko transportu:

Autobusi: Nr. 3, Nr. 30, Nr. 54 (Pagrieziens uz Voleriem)

 

Papildus informācija

Vēršam uzmanību, ka savu funkciju izpildē VVD pamatojas uz dokumentiem, kuriem ir juridisks spēks, t.i., dokumentu oriģināliem vai to apliecinātām kopijām, norakstiem vai izrakstiem

Iesniedzot apliecinātas dokumentu kopijas, norakstus vai izrakstus elektroniski, lūdzam tos noformēt saskaņā ar noteikumiem Nr.473 13.2 punktā noteikto – dokumenta elektroniskajai kopijai, norakstam vai izrakstam (datnei) pievienojot atsevišķu datni ar dienesta atzīmēm saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 5. nodaļā noteikto vai apliecinājuma uzrakstu noformējot uz papīra formā sagatavota dokumenta elektroniskās kopijas. Piemēram, lai apliecinātu papīra dokumenta elektronisko kopiju, apliecināmā dokumenta datnei pievieno MS Word datni abas kopā atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 61.punktam iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 27.09.2020