VVD logo

Vadība

  

Elita Baklāne – Ansberga

Profesionālā darbība

No 2019.gada 20.maija – Valsts vides dienesta ģenerāldirektore

2018. – 2019. – projekta ES iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" projekta "Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas" un Ventspils & Valmieras partnerības projekta vadītāja

2016. –2018. - Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītāja

2010.–2016.  - Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore

2005.– 2009.  - VSIA "Latvijas Valsts mērnieks" valdes priekšsēdētāja

 

Izglītība

1999. –2002. - Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, vadības teorijas maģistra studiju programma

1999. –2001. - Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūts, starptautisko ekonomisko attiecību maģistra studiju programma

1995. –1999.  - Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, ekonomikas bakalaura studiju programma

Valodu prasmes

Dzimtā valoda – latviešu valoda

Brīvi pārvalda - angļu, krievu valoda

Pamatzināšanas – vācu, spāņu valoda

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 08.07.2020