VVD logo

LVAF (2020)

 

Valsts vides dienests īsteno četrus valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” pasākumus (projektus)

 

Pasākums “Ieguldījums VVD cilvēkkapitāla attīstībā - jaunas zināšanas un prasmes efektīvai vides aizsardzības kontrolei”

Pasākuma mērķis ir sniegt ieguldījumu VVD cilvēkkapitāla attīstībā, pilnveidojot mūsdienīgas kompetences iestādes profesionāļiem un veicinot efektīvu vides aizsardzības kontroli un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu ilgtermiņā.

Projekta reģistrācijas Nr. 1-08/9/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes piešķirtais finansējums 85 511,00 EUR.

 

Pasākums “Dalība starptautiskās sadarbības pasākumos labākai vides pārvaldībai”

Pasākuma mērķis ir nodrošināt VVD uzticēto starptautisko saistību atbildīgu izpildi vides, t.sk. radiācijas un ķīmijas jomā.

Projekta reģistrācijas Nr. 1-08-13/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes piešķirtais finansējums 17 160,00 EUR.

 

Pasākums “Latvijas kā uzticama starptautiskā partnera lomas stiprināšana, ieviešot harmonizētas vides prasības Eiropā”

Pasākuma mērķis ir stiprināt VVD lomu harmonizētu vides prasību ieviešanā starptautiski.

Projekta reģistrācijas Nr. 1-08/19/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes piešķirtais finansējums 14 194,00 EUR.

 

Pasākums “Mūsdienīgu risinājumu ieviešana efektīvai VVD cilvēkresursu plānošanai un attīstībai”

Pasākuma mērķis ir ieviest mūsdienīgus risinājumus efektīvai VVD cilvēkresursu plānošanai un attīstībai, stiprinot vides aizsardzības kontroli.

Projekta reģistrācijas Nr. 1-08/22/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes piešķirtais finansējums 33 774,00 EUR.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 13.08.2020