VVD logo

Ziņojumi radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

Ziņojumi Eiropas Komisijai

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru sagatavojusi un 2016. gada februārī iesniegusi Eiropas Komisijai pirmo ziņojumu par radioaktīvo atkritumu pārvaldību. Ziņojums sagatavots atbilstoši Padomes 2011. gada 19. jūlija Direktīvai 2011/70/Euratom, līdz ar kuru izveidota Kopienas sistēma lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai.

Ziņojums sniedz informāciju par to, kā Latvijā tiek ieviestas un īstenotas Direktīvā 2011/70/Euratom noteiktās prasības. Šāds ziņojums iesniedzams Eiropas Komisijā reizi trijos gados.

Ziņojuma dokuments pieejams šajā saitē.  

 

Ziņojumi Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai

 

  • Nacionālie ziņojumi par Konvencijas par kodoldrošību izpildi (Convention on Nuclear Safety) (Ministru kabineta 1995. gada 1. novembra rīkojums Nr. 619)

For the 8th Review meeting of the Contracting Parties 2020

For the 7th Review meeting of the Contracting Parties 2017

For the 6th Review meeting of the Contracting Parties 2014

For the 5th Review meeting of the Contracting Parties 2011

For the 4th Review meeting of the Contracting Parties 2008

For the 3th Review meeting of the Contracting Parties 2005

For the 2th Review meeting of the Contracting Parties 2002

For the 1th Review meeting of the Contracting Parties 1999

  • Nacionālie ziņojumi par Kopējā lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijas saistību izpildi (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management) (Ministru kabineta 2000. gada 2. februāra rīkojums Nr. 50

For the 6th Review meeting of the Contracting Parties 2018​

For the 5rd Review meeting of the Contracting Parties 2015

For the 4th Review meeting of the Contracting Parties 2012

For the 3rd Review meeting of the Contracting Parties 2009

For the 2rd Review meeting of the Contracting Parties 2006

For the 1th Review meeting of the Contracting Parties 2003

 

 

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 21.02.2020