VVD logo

Rīcība radiācijas avāriju gadījumos

Inspekcijas nodaļas Operatīvās brīdināšanas grupa nodrošina kodolnegadījumu izziņošanas 24 stundu operatīvo gatavību, veic sakaru punkta funkcijas saskaņā ar Konvenciju par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu un ES ECURIE sistēmu. Sektors nodrošina iespēju jebkurā diennakts stundā saņemt konsultācijas radiācijas drošības jautājumos un vajadzības gadījumos organizē RDC operatīvās reaģēšanas vienības izsaukšanu. Vides ministrijas algoritms bīstamo ķīmisko vielu un radioaktīvo vielu noplūdei.

Operatīvās brīdināšanas grupas (OBG) galvenais uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu sekošanu radiācijas drošībai valstī, kā arī ar to saistītiem notikumiem ārvalstīs. Ar to saistīti trīs galvenie darbības virzieni:

  • nepārtraukti nodrošināt iekšzemes un starptautiskā kontaktpunkta funkcijas;
  • uzturēt un sekot radiācijas monitoringa un agrās brīdināšanas sistēmai;
  • kontrolēt radioaktīvo kravu kustību valstī un uz ES ārējām robežām.

Kontaktinformācija Operatīvās brīdināšanai grupai (24 h diennaktī): 
Fiksētais - 67084306, 67084307 
Mobilais - 26565626 
Fakss - 67084291, 67140345

Elektroniskais pasts (OBG): rdc@rdc.vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.11.2019