VVD logo

Radiācijas drošības centrs

Operatoriem!

 

Iedzīvotājiem (vispārēja informācija)!

 

Aktuāli - 2019. gada martā publicētas vadlīnijas iesnieguma aizpildīšanai un iesniegumu pielikumu sagatavošanai dažādās jomās un atsevišķi arī zobārstniecības jomā. 2019. gada februārī publicēts apraksts par pārbaužu veikšanu pie jonizējošā starojuma avotu operatoriem 2019. gadā un plānoto pārbaužu skaits. 2018. gada septembrī publicēta informācija par pārbaužu laikā pārbaudāmajiem kritērijiem (paškontroles rīkiem operatoriem), kā arī papildinātas vadlīnijas medicīnas jomā. 2018. gada jūlijā publicētas vadlīnijas medicīniskās apstarošanas jomā un informatīvs materiāls personālam, kas pārbauda radioaktivitāti metāllūžņu iepirkšanas vietās.

 

Radiācijas drošības centrs (RDC) ir Valsts vides dienesta (VVD) struktūrvienība. Saskaņā ar likumu "Par radiācijas drošību un kodoldrošību", VVD reglamentu un RDC nolikumu VVD RDC nodrošina valsts uzraudzību un kontroli radiācijas drošības un kodoldrošības jomā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši savai kompetencei.

Radiācijas drošības centrs ir dibināts 2001. gada 9. jūlijā kā Vides ministrijas tiešā pakļautībā esoša institūcija. No 2009. gada 1. jūlija Radiācijas drošības centrs ir iekļauts Valsts vides dienesta struktūrā saskaņā ar 2009. gada 12. jūnija grozījumiem likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" un Ministru kabineta 2009. gada 28. maija rīkojumu Nr. 339 "Par Radiācijas drošības centra reorganizāciju". Vienlaikus funkcijas, kas saistītas ar vides radioaktīvā piesārņojuma monitoringu un individuālo dozimetrisko mērījumu veikšanu, ir nodotas VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" kompetencē saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 28. maija rīkojumu Nr. 339 "Par Radiācijas drošības centra reorganizāciju".

VVD RDC galvenā misija ir nodrošināt iespēju droši izmantot jonizējošā starojuma avotus, aizsargājot iedzīvotājus un vidi pret iespējamo kaitīgo ietekmi un vienlaikus nodrošinot sabiedrībai maksimālo labumu no jonizējošā starojuma avotu izmantošanas. VVD RDC vērtības ietver darba uzdevumu veikšanu neatkarīgi no ietekmes, ko var radīt jonizējošā starojuma avotu lietotāji (operatori), kā arī tāda kompetences līmeņa nodrošināšanu, kas atbilst atomenerģijas pielietojuma līmenim valstī, ņemot vērā arī iespējamos notikumus kaimiņvalstīs.

VVD RDC nodrošina mērķu sasniegšanu, veicot normatīvās bāzes sagatavošanu un aktualizēšanu atbilstoši starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un jaunākajām starptautiskajām rekomendācijām, kvalitātes sistēmas ieviešanu un darbinieku apmācību. VVD RDC veic darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanu un reģistrāciju, kā arī nodrošina jonizējošā starojuma avotu lietotāju (operatoru) regulāras pārbaudes (inspekcijas). VVD RDC uztur jonizējošā starojuma avotu un darbinieku, kas strādā ar jonizējošā starojuma avotiem, reģistrus. Vienlaikus VVD RDC nodrošina vides kontroli, veicot starojuma dozas jaudas un piesārņojuma mērījumus.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.11.2019