VVD logo

Rēzeknes reģionāla vides pārvalde

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde saskaņā ar reglamentu ir LR Valsts vides dienesta struktūrvienība, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku: Rēzeknes, Viļānu, Balvu, Baltinavas,Rugāju, Viļakas, Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novados un Rēzeknes pilsētā. 

Adrese: 
 Valsts vides dienests 
 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 
 Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV - 4601  

Darba laiks:  
 Pirmdiena: 8:30 – 18.00  
 Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena: 8:30 - 17:00  
 Piektdiena: 8:30 – 16:00  
 Pusdienu pārtraukums: 12:30 – 13:00  
 Sestdiena, svētdiena - brīvdienas 

Pieņemamās dienas:   
 pirmdiena – no 8:30 līdz 18:00    
 ceturtdiena – no 8:30 līdz 12:30 

Tālruņi informācijai: 
 64638207 – stacionārais 
 64622597 – stacionārais 
 64622710 – stacionārais 
 64638215 – fakss

26338800 - ziņojumiem par vides aizsardzības prasību pārkāpumiem (24/7)

 Elektroniskais pasts: 
rezekne@vvd.gov.lv

Rekvizīti: 
 Valsts vides dienests 
 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 
 Reģ. Nr. 90000017078 
 Rēzeknē, Zemnieku iela 5, LV-4601 
 Konts Nr. LV17TREL2210507047000 
 Valsts kase kods TRELLV22

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.07.2020