VVD logo

Rēzeknes reģionāla vides pārvalde

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde saskaņā ar reglamentu ir LR Valsts vides dienesta struktūrvienība, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku: Rēzeknes, Viļānu, Balvu, Baltinavas,Rugāju, Viļakas, Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novados un Rēzeknes pilsētā. 

Adrese: 
Valsts vides dienests 
Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 
Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV - 4601  

Darba laiks:  

Pirmdiena: 830 - 1230 un 1300 - 1800

Otrdiena – Ceturtdiena: 830 - 1230 un 1300 - 1700

Piektdiena830 - 1230 un 1300 - 1600 

Sestdiena, svētdiena - brīvdiena 

 

Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laikiem pieejama sadaļā Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Par konkrētu tikšanās laiku ar Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktoru un direktora vietnieku lūdzam iepriekš sazināties ar biroja administratoru – kontaktinformācija pieejama Valsts vides dienesta mājas lapā.

 

Tālruņi informācijai: 
 64638207 – stacionārais 
 64622597 – stacionārais 
 64622710 – stacionārais 
 64638215 – fakss

26338800 - ziņojumiem par vides aizsardzības prasību pārkāpumiem (24/7)

Elektroniskais pasts: 
rezekne@vvd.gov.lv

 

Rekvizīti: 
Valsts vides dienests 
Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 
Reģ. Nr. 90000017078 
Rēzeknē, Zemnieku iela 5, LV-4601 
Konts Nr. LV17TREL2210507047000 
Valsts kase kods TRELLV22

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.11.2020