VVD logo

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Aicinām klientus izmantot iespēju iegūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem tiešsaistē – videokonsultāciju formātā! 

Ievērojot drošības pasākumus COVID-19 izplatības samazināšanai, pašlaik Valsts vides dienests konsultācijas klātienē sniedz tikai īpašas nepieciešamības situācijās, izvērtējot katru gadījumu individuāli. Šajos gadījumos konsultācijas tiek sniegtas tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Pēc visu ar COVID-19 saistītajiem piesardzības un drošības pasākumu atcelšanas, Valsts vides dienests apmeklētājus pieņems gan pēc pieraksta, gan noteiktās apmeklētāju stundās bez iepriekšēja pieraksta.

Kā saņemt Valsts vides dienesta konsultāciju? 

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Amatpersona Pieņemšanas laiks

Ģenerāldirektors

Mēneša pirmajā pirmdienā no 15:00 līdz 18:00 

Ģenerāldirektora vietnieks, Juridiskā departamenta direktors 

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00

Ģenerāldirektora vietnieks, Zvejas kontroles departamenta direktors 

Mēneša otrajā pirmdienā no 15:00 līdz 18:00

Uzraudzības departamenta direktors

Mēneša otrajā pirmdienā no 15:00 līdz 18:00

Vides resursu pārvaldības departamenta direktors

Mēneša otrajā pirmdienā no 15:00 līdz 18:00

Zemes dzīļu pārvaldības daļas vadītājs

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00

Atkritumu pārvaldības daļas vadītājs

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00

Daugavpils, Lielrīgas, Liepājas, Rēzeknes, Ventspils, Zemgales
reģionālo vides pārvalžu (turpmāk - RVP) direktori
(vai aizvietojot - RVP direktoru vietnieki)

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00
Vidzemes RVP direktors
Madonas birojā - katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00
Valmieras birojā – katru otrdienu no 9:00 līdz 12:00

RVP Atļauju daļu vadītāji

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00

RVP Kontroles daļu vadītāji

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00

Radiācijas drošības centra (trpmāk - RDC) direktors

Mēneša pirmajā pirmdienā no 15:00 līdz 18:00

Par konkrētu tikšanās laiku ar ģenerāldirektoru lūdzam iepriekš sazināties ar Dārtu Šešo pa tālr. 67084250 vai elektroniski - darta.seso@vvd.gov.lv

Par konkrētu tikšanās laiku ar Centrālās struktūrvienības vadītājiem vai RDC direktori lūdzam iepriekš sazināties ar Lietvedības daļu – kontaktinformācija pieejama Valsts vides dienesta mājas lapā.

Par konkrētu tikšanās laiku ar RVP direktoriem un direktoru vietniekiem lūdzam iepriekš sazināties ar konkrētās Reģionālās vides pārvaldes biroja administratoru – kontaktinformācija pieejama Valsts vides dienesta mājas lapā.

Pēc visu ar COVID-19 saistītajiem piesardzības un drošības pasākumu atcelšanas bez iepriekšējā pieraksta konsultāciju būs iespējams saņemt RVP: katru pirmdienu no plkst.15.00 līdz 18.00 un katru piektdienu no plkst. 9.00 līdz 12.00.  

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 31.10.2020