VVD logo

Latvijas Republikas normatīvie akti radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

Likums “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” (26.10.2000.)

 

Citi normatīvie akti

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 15.08.2020