Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija sadarbībā ar Valsts vides dienestu (VVD) izveidojusi instrumentu kopumu elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) ražotājiem https://e-atkritumi.lv/  - šeit vienkopus ērtā veidā pieejama visa informācija par EEI ražotāju atbildību šādu atkritumu apsaimniekošanā un vides prasībām.

https://e-atkritumi.lv/ pieejama arī:

Instrumentu kopums izstrādāts projekta “Valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitātes pilnveidošana” ietvaros, kas tika īstenots Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”.