Saskaņā ar Valsts vides dienesta ģenerāldirektores rīkojumu "Par darba organizāciju Valsts vides dienestā COVID-19 infekcijas izplatības samazināšanai".

Valsts vides dienesta darbs COVID-19 ārkārtējās situācijas laikā