VVD logo

Valsts vides dienesta informācijas sistēma "TULPE"

Valsts vides dienests nodrošina sekojošus e-pakalpojumus speciāli šim nolūkam radītā informācijas sistēmā "Tulpe":

 • A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
 • C kategorijas piesārņojošo darbību apliecinājumu izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
 • Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
 • Tehnisko noteikumu izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
 • Licenču darbībām ar aukstuma aģentiem izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
 • Ūdens resursu lietošanas atļaujas iesniegumi
 • Melno un krāsaino metālu iesniegumi
 • Iesniegumi tādu produktu tirdzniecībai, kuru sastāvā ir paaugstināts organisko šķīdinātāju saturs
 • Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas iesniegums
 • Iesniegums atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijai
 • Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam
 • Iesniegums dabas resursu lietošanas atļaujas saņemšana
 • Licenču un reģistrācijas apliecību darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
 • Pārskata par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem iesniegšana

Pieslēgties

 

Informācijas sistēmas “TULPE” lietotāja rokasgrāmata

(20.11.2020 versija)

 

Instrukcija darbam ar Informācijas sistēmu "Tulpe":

VVD e-pakalpojumus var izmantot eID un e-paraksta kartes turētāji kā arī lielāko banku klienti.
Atverot saiti https://epak.is.vvd.gov.lv , jūs tiksiet pārsūtīti uz latvija.lv portāla autorizāciju lapu. Tālāk izvēlieties sev piemērotāko autorizācijas veidu.

Ja izvēlēsieties eID vai e-parakstu, tad tiks piedāvāts ievadīt īso PIN kodu.
Ja šāda izvēle netiek piedāvāta, tad Jūs neesat pareizi instalējuši kartes lasītāju un/vai kartes lasītāja programmatūru. (Vērsieties pie šo karšu lietošanas instrukcijām vai lasiet eparaksts.lv).

Ja izvēlēsieties kādu no banku autorizācijām, tad nokļūsiet konkrētās bankas interneta bankas autorizēšanas lapā, kur veiciet autorizāciju.

IS "TULPE"var autorizēties tikai kā privātpersonas. Juridisko personu rīki nestrādā.

Pēc autorizācijas nokļūsiet atpakaļ VVD e-pakalpojumu lapā. Pirmo reizi ienākot šajā portālā, Jums tiks prasīti papildus dati, ko aizpildot būsiet pabeiguši reģistrācijas procesu kā fiziska persona.

Ja vēlaties pārstāvēt juridisku personu, tad sadaļā "Lietotāja profils" spiediet "Pievienot uzņēmumu", ko nospiežot tiks prasīts ievadīt uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc apstiprināšanas notiks pārbaude, vai jums ir paraksta tiesības šajā uzņēmumā. Veiksmīgas pārbaudes gadījumā Jums pievienos tiesības pārstāvēt šo uzņēmumu, ja nē - pieprasījums tiks noraidīts. (Šo darbību var veikt tikai UR reģistrētas uzņēmuma paraksttiesīgās personas. )

UZMANĪBU. Lai Valsts un pašvaldību iestādes varētu strādāt sistēma "TULPE", ir nepieciešams nosūtīt pilnvaru uz e-pastu pasts@vvd.gov.lv par tiesībām pārstāvēt iestādi IS "TULPE", pilnvarā norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, telefonu un e-pasta adresi.


Tālāk uzņēmumam var pievienot personas, kuras var pārstāvēt uzņēmumu, spiežot "Pievienot lietotāju", kur tiks prasīts norādīt personas kodu šai personai un tiesības. Uz doto brīdi var piešķirt 2 veidu tiesības:

 • Tiesības sagatavot iesniegumus. Šo tiesību turētājs var tikai sagatavot tikai un vienīgi norādītos iesniegumus
 • Tiesības iesniegt iesniegumus. Šo tiesību turētājs var pievienot citas personas konkrētu iesniegumu sagatavošanai, vai ari pats sagatavot iesniegumu.

Apstiprinot šo darbību, konkrēta persona automātiski iegūs tiesības pēc autorizēšanas VVD e-pakalpojumu portālā saņemt pakalpojumus šī uzņēmuma vārdā.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 28.11.2020