2019.gadā Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru ir izstrādājusi informatīvos materiālus, lai veicinātu atbildīgo personu un pacientu informētību un izpratni par radiācijas drošības pasākumiem medicīniski radioloģiskajos izmeklējumos (ietverot pacientu un darbinieku aizsardzību), kā arī nemedicīniskās apstarošanas jomā. Materiāli ir izstrādāti ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta “Radiācijas drošības kultūra radioloģiskajos izmeklējumos” (reģ.Nr. 1-08/357/2018) ietvaros.

1) Bukleti par radiācijas drošības atbildīgo personu lomu un pienākumiem

Medicīniskās apstarošanas jomā:

Nemedicīniskās apstarošanas jomā:

2) Plakāti dažādās medicīnas jomās par pacientu un darbinieku aizsardzību