SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” (DIO) informācija par depozīta sistēmas ieviešanas progresu

Turpinot darbu pie iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanas Latvijā, SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” (DIO) laika posmā no 2021. gada janvāra līdz aprīlim aktualizējis un veicis vairākus svarīgus darba uzdevumus.

 • Izsūtīti informatīvie materiāli apzinātajiem tirgotājiem un iepakotājiem

Informējot Latvijas tirgotājus, kā arī depozīta iepakotājus (tostarp, dzērienu importētājus) par depozīta sistēmas darbību, apzinātajiem tirgotājiem un iepakotājiem tika sagatavoti un nosūtīti informatīvie materiāli. Lai nodrošinātu saraksta un kontaktinformācijas precizitāti, kā arī uzlabotu tirgotāju un iepakotāju iesaisti, aprīļa pirmajā pusē tāpat tika organizēta informatīvā zvanu kampaņa. Šobrīd norit darbs pie depozīta sistēmas operatora un depozīta iepakotāju līgumu izstrādes, savukārt, lai turpinātu konstruktīvu komunikāciju ar tiem ražotājiem, kuri laiž tirgū atkārtoti lietojamu iepakojumu, darbu uzsākusi atkārtoti lietojamā iepakojuma aprites darba grupa.

 • Izvēlēts uzņēmums taromātu nodrošināšanai

Noslēdzoties DIO izsludinātajam taromātu iepirkuma konkursam, tiesības nodrošināt automatizēto depozīta iepakojuma pieņemšanu Latvijā ieguvis Norvēģijas uzņēmums “Tomra Systems ASA” (Tomra), kas ir iepakojuma savākšanas un šķirošanas iekārtu ražotājs ar teju 50 gadu pieredzi nozarē. Pēc līguma noslēgšanas un konkrētu taromātu modeļu izvietojuma un vietu precizēšanas, sāksies iekārtu ražošanas process, lai jau septembrī uzsāktu pirmās iekārtu piegādes uz iepakojuma pieņemšanas vietām.

 • Notiek šķirošanas centra tehnoloģiju projektēšana

Ņemot vērā, ka iepakojuma uzskaites un šķirošanas centrs ir nozīmīga depozīta sistēmas sastāvdaļa, šobrīd norit depozīta iepakojuma uzskaites, šķirošanas un sagatavošanas pārstrādei procesa projektēšana, tostarp ražošanas līnijas izgatavošana, automatizācija un uzstādīšana. DIO Šķirošanas centrs tiks aprīkots ar tādiem tehnoloģiskajiem risinājumiem kā industriālās preses, iepakojuma uzskaites un šķirošanas mašīnas, vienreizlietojamā stikla smalcinātāji, tērauda iepakojuma atdalītāji, skeneri u.c. risinājumi.

 • Uzsākts darbs pie centrālās IT sistēmas ieviešanas

Februārī DIO uzsāka sadarbības partneru atlases procedūru, lai izvēlētos Microsoft sertificētu partneri Dynamics 365 Business Central resursu vadības sistēmas ieviešanā un pielāgošanā. Izvērtējot saņemtos piedāvājumus, tika nolemts uzsākt sadarbību ar SIA “ELVA Baltic”, kas, sadarbojoties ar Lietuvas partneri UAB “Softera Baltic”, nodrošinās DIO centrālās IT sistēmas – t.sk. depozīta iepakojuma reģistra un depozīta iepakojuma uzskaites IT risinājumu.

 • Nodrošināts finansējums

DIO noslēdzis līgumu ar SEB banku par ilgtermiņa kredīta un kredītlīnijas nodrošināšanu. Finansējums paredzēts DIO operatīvās darbības nodrošināšanai un investīciju veikšanai.

 

Tuvojoties depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā 2022. gada 1. februārī, SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” (DIO) laika posmā no 2021. gada maija līdz jūlijam veicis vairākus svarīgus darba uzdevumus.

 • Noslēgts līgums ar SIA “Tomra Collection Latvia” par taromātu piegādi Latvijas tirgum

Līgums ar Norvēģijas uzņēmuma “Tomra Systems ASA” (Tomra) meitas uzņēmumu SIA “Tomra Collection Latvia” paredz ap 800-1000 automatizēto depozīta iepakojuma pieņemšanas iekārtu nodrošināšanu izvietošanai veikalu tirdzniecības zālēs, savukārt vairāk nekā 200 taromātus plānots uzstādīt āra kioskos tirdzniecības vietu teritorijā. Līdz ar līguma parakstīšanu uzņēmums Tomra ir uzsācis iekārtu ražošanas procesu, lai jau septembrī pirmos taromātus varētu piegādāt uz iepakojuma pieņemšanas vietām.

 • Uzsākta līgumu parakstīšana ar tirgotājiem

Turpinot depozīta iepakojuma pieņemšanas tīkla izveidi, uzsākts līgumu parakstīšanas process ar tirgotājiem par dalību depozīta sistēmā un taromātu nodrošināšanu. Līgumi parakstīti ar SIA “Maxima Latvija”, SIA “Rimi Latvia”, SIA “Elvi Latvija”, Citro zīmola pārstāvi SIA “Latvian Retail Management” un Mego zīmola pārstāvi SIA “Lenoka”. Tāpat noslēgti pirmie līgumi arī ar “Lats” zīmola veikalu īpašniekiem, kā arī degvielas uzpildes stacijām AS “VIRŠI-A”, SIA “Circle K Latvia”, SIA “Astarte Nafta” un AS “Viada Baltija”. Tādējādi Latvijas depozīta sistēma vienīgā Baltijā piedāvās iedzīvotājiem iespēju nodot tukšo dzērienu iepakojumu degvielas uzpildes stacijās.

Šobrīd līgumi noslēgti ar 10 tirgotājiem (6 mazumtirdzniecības tīkliem un 4 DUS), tādējādi kopumā pārklājot vairāk nekā 600 tirdzniecības vietas un aptuveni 70% no visa paredzētā depozīta pieņemšanas apjoma. Turpinās  līgumu slēgšana arī ar pārējiem tirgotājiem, kuri līdz ar depozīta sistēmas darbības uzsākšanu 2022. gada 1. februārī savās tirdzniecības vietās pieņems izlietoto iepakojumu.

 • Norit šķirošanas centra iekārtu projektēšana un piegāde

Veikti pasūtījumi svarīgākajām ražošanas iekārtām, kas tiks uzstādītas centrālajā šķirošanas centrā – PET šķirošanas iekārta, materiālu industriālās presēšanas iekārtas un iepakojuma skaitīšanas iekārtas. Papildus tam uzsākta detalizēta ražošanas līniju projektēšana un rasējumu izstrāde, kā arī ēkas attīstība.

Šķirošanas centrs atradīsies Granīta ielā 27, Aconē, Salaspils novadā.

 • Turpinās IT risinājumu izstrāde

Izveidotas pamata IT sistēmas konfigurācijas un reģistri, tostarp klientu un piegādātāju reģistri, kurus varēs sākt aizpildīt līgumu slēgšanas brīdī. Tāpat uzsākts darbs pie centralizētā depozīta portāla izveides, kas nodrošinās vieglu informācijas apmaiņu starp galvenajiem depozīta sistēmas partneriem – tirgotājiem, depozīta iepakotājiem un SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”. Portālā varēs reģistrēt depozīta iepakojumu un iesniegt atskaites par tirgū laisto iepakojumu apjomu, kā arī saņemt rēķinus.

 

 

 

Turpinot darbu pie depozīta sistēmas ieviešanas Latvijā 2022. gada 1. februārī, laika posmā no 2021. gada augusta līdz oktobrim veikti vairāki būtiski depozīta sistēmas infrastruktūras uzlabojumi, kā arī citi svarīgi darba uzdevumi.

 • Noslēgta lielākā daļa līgumu ar tirgotājiem par automātisko iepakojuma pieņemšanas vietu izveidi

Līdz š.g. 1. oktobrim depozīta sistēmas operators parakstījis 91 līgumu ar tirdzniecības vietu īpašniekiem par iepakojuma automatizētu pieņemšanu 828 tirdzniecības vietās un 8 līgumus ar tirdzniecības vietu īpašniekiem par iepakojuma manuālu pieņemšanu 14 vietās. Tādējādi šobrīd līgumi noslēgti ar vairāk nekā 800 tirdzniecības vietām, kas veido ~80% no visa depozīta sistēmas pārklājuma.

Turpinās  līgumu slēgšana arī ar pārējiem tirgotājiem, kuri līdz ar depozīta sistēmas darbības uzsākšanu 2022. gada 1. februārī savās tirdzniecības vietās pieņems izlietoto iepakojumu.

 • Uzstādīti pirmie taromāti

Līdz oktobra sākumam tirdzniecības vietās uzstādīti vairāk nekā 100 taromāti – pirmie taromāti tika uzstādīti “Maxima”, “Rimi”, “Mego” un “Alko Outlet” veikalos Rīgā, kā arī “Citro” veikalā Ventspilī. Kopumā Latvijā tiks uzstādīti trīs dažādu veidu taromātu modeļi, kas paredzēti izvietošanai nelielā veikalā, vidēja izmēra veikalā un lielā veikalā, savukārt pašos lielākajos veikalos plānots izvietot pat divus lieljaudas taromātus, lai iepakojuma nodošana būtu ātra un neveidotos garas rindas.

Līdz depozīta sistēmas darbības sākumam Latvijā paredzēts izvietot ap 800 taromātus, tajā skaitā apmēram 180 vietās taromātus plānots izvietot āra kioskos tirdzniecības vietu tuvumā.

 • Noslēgti līgumi ar iepakotājiem par vairāk nekā 80% iepakojumu dalību depozīta sistēmā

SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” reģistrējis pirmos dzērienu iepakojumus Depozīta sistēmas reģistrā – pirmie depozīta iepakojumi reģistrēti AS “Aldaris” produktiem. Līgumi par depozīta iepakojuma apsaimniekošanu un laišanu tirgū šobrīd parakstīti ar 25 depozīta iepakotājiem, kas kopā nosedz vairāk nekā 80% no depozīta sistēmā nododamo iepakojumu tirgus.

Līdz š.g. 31. decembrim paredzēts parakstīt līgumus ar pārējiem iepakotājiem, kuri plāno laist tirgū dzērienus depozīta iepakojumā no 2022. gada 1. februāra.

 • Turpinās centrālā šķirošanas centra būvniecība

Turpinot ēkas būvniecības darbus, pabeigta centrālā šķirošanas centra pamatu izbūve un uzsākta metāla konstrukciju piegāde un montāža. Sākta arī būtiskāko centra iekārtu – PET šķirošanas iekārtas, industriālo prešu un iepakojuma uzskaites iekārtu – ražošana.

 • Noslēgti līgumi par depozīta iepakojuma pārstrādi

Noslēgti līgumi par depozīta sistēmā nodotā PET, stikla un alumīnija iepakojuma pārstrādi.

 

SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” nedaudz vairāk nekā gada laikā veicis virkni darba uzdevumu, lai š.g. 1. februārī depozīta sistēma varētu uzsākt savu darbību. No 2022. gada 1. februāra līdz 31. jūlijam plānots depozīta sistēmas pārejas periods, kura laikā depozīta produkti pakāpeniski ienāks tirgus apritē, ar katru nedēļu pieaugot depozīta produktu skaitam veikalu plauktos. Tāpat 2022. gadā turpinās paplašināties depozīta punktu infrastruktūra.

 • Noslēgti līgumi ar tirgotājiem par depozīta iepakojuma pieņemšanas punktu izveidi

Līdz š.g. 1. februārim noslēgti līgumi par 1410 depozīta punktu izveidi, no kuriem 1350 depozīta punkti uzsāks darbību jau 1. februārī. No tiem 736 depozīta punkti būs automatizēti, un tajos depozīta iepakojumu varēs nodot taromātos. Depozīta sistēmas darbības sākumā plānoti arī 614 manuālie pieņemšanas punkti, kuros iepakojumu pieņems veikala pārdevējs.

Depozīta pieņemšanas punktu infrastruktūra turpinās paplašināties arī pēc 1. februāra un, turpinot papildus līgumu slēgšanu ar tirgotājiem, tiek prognozēts, ka pārejas perioda beigās (31.07.2022.) kopējais depozīta punktu skaits sasniegs vairāk nekā 1500 punktus.

Šobrīd turpinās līgumu slēgšana ar 114 tirdzniecības vietām.

 • Uzstādīta lielākā daļa taromātu

Kā ziņojām iepriekš, laika posmā no 2021. gada jūlija līdz 1. augustam DIO parakstīja līgumus par taromātu uzstādīšanu 655 tirdzniecības vietās līdz 01.02.2022. Kā liecina aktuālie dati, līdz 2022. gada 1. februārim Latvijas teritorijā būs uzstādīti kopumā 836 taromāti, tādējādi izvirzītais mērķis ir sasniegts ar uzviju.

Taromātu uzstādīšana turpināsies arī pēc 2022. gada 1. februāra – februāra laikā tiks uzstādīti vēl 130 taromāti. Savukārt tirdzniecības vietās, kas līgumus ar operatoru noslēdza pēc 01.08.2021., līdz š.g. 1. maijam tiks uzstādīti papildus 70 taromāti. Līdz taromātu uzstādīšanas brīdim daļā tirdzniecības vietu depozīta iepakojumus pieņems manuāli, bet daļa izveidos kopīgu depozīta punktu ar citām tirdzniecības vietām, lai iepakojumus varētu pieņemt ar taromātu starpniecību.

Kopumā Latvijā ir uzstādīti trīs dažādu veidu taromātu modeļi, kas paredzēti izvietošanai nelielā veikalā, vidēja izmēra veikalā un lielā veikalā, savukārt pašos lielākajos veikalos ir izvietoti pat divi lieljaudas taromāti, lai iepakojuma nodošana būtu ātra un neveidotos garas rindas.

 • Uzstādīts vairākums āra kiosku

Līdz š.g. 1. februārim Latvijā uzstādīti 126 depozīta sistēmas āra kioski. Kioski uzstādīti tirdzniecības vietu tiešā tuvumā un nodrošinās ērtu depozīta iepakojumu nodošanu tai iedzīvotāju daļai, kuru mājsaimniecībās tiek patērēts liels iepakoto dzērienu apjoms.

Pēc 1. februāra kiosku uzstādīšana turpināsies – februāra laikā plānots uzstādīt papildus 30 kioskus.

 • Noslēgti līgumi ar iepakotājiem par 97% iepakojumu dalību depozīta sistēmā

Līdz š.g. 1. februārim līgumi par depozīta iepakojuma apsaimniekošanu un laišanu tirgū parakstīti ar 151 depozīta iepakotāju, kas kopā nosedz 97% no depozīta sistēmā nododamo iepakojumu tirgus. Savukārt Depozīta sistēmas reģistrā piereģistrēti 1450 depozīta produktu iepakojumi.

 • Centrālā uzskaites un šķirošanas centra (UŠC) būvniecība finiša taisnē

Centrālā šķirošanas centra būvdarbi ir finiša taisnē – ir pabeigti būvdarbi, uzstādītas iekārtas, un šobrīd notiek iekārtu testēšanas posms. Centru plānots nodot ekspluatācijā jau š.g. martā.

 • Izveidoti “Depozīta punkts” komunikācijas kanāli

Lai izglītotu sabiedrību par depozīta sistēmas darbību un informētu par aktualitātēm, izveidota depozīta sistēmas oficiālā mājaslapa www.depozitapunkts.lv, kā arī “Depozīta punkts” Facebook un Instagram konti.

 • Uzsākta reklāmas kampaņa par depozīta sistēmu

No š.g. janvāra Latvijas medijos norit informatīvā kampaņa ar saukli “1, 2, 3 depozīts, un Latvijā ir tīrs!”, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par jauno depozīta sistēmu. Reklāmas materiāli izvietoti dažādos mediju kanālos, tostarp TV, radio, internetā un vidē.

depozits