Gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” nolikums apstiprināts ar Valsts vides dienesta rīkojumu Nr. 1.3/CS/10/2021 (17.03.2021.)