sabiedriskie vides inspektori
2023. gada martā vides sargiem pievienojušies 5 sabiedriskie vides inspektori

Pēc sekmīgas Valsts vides dienesta (VVD) rīkotas zināšanu pārbaudes par zivju resursu aizsardzību nokārtošanas, vides sargu pulkam martā pievienojušies vēl 5 sabiedriskie vides inspektori. Kopumā šobrīd Latvijā ir 85 sabiedriskie vides inspektori, kuri darbojas gan VVD, gan pašvaldību pārraudzībā. Nākamā atestācija paredzēta šā gada septembrī.

No jaunajiem sabiedriskajiem vides inspektoriem divi darbosies VVD Vidzemes reģionālās vides pārvaldes (RVP) teritorijā, divi VVD Kurzemes RVP uzraudzībā, savukārt viens Kuldīgas novada teritorijā.

Sabiedriskie vides inspektori ar savu darbu zvejas un makšķerēšanas kontrolē sniedz nozīmīgu atbalstu zvejas kontroles institūcijām ne tikai atklājot pārkāpumus, bet arī ar savu klātbūtni pie ūdeņiem veicot preventīvas darbības pārkāpumu nepieļaušanai. Kā arī atrod un izceļ no ūdenstilpēm nelegālus zvejas rīkus, kuru īpašnieks nav noskaidrojams.

Ik gadu visā Latvijas teritorijā, pateicoties sabiedrisko vides inspektoru iesaistei, izdevies pie atbildības saukt vidēji 50 pārkāpējus, sastādot administratīvā pārkāpuma lietas.

VVD zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē ir tiesīgs iesaistīt VVD pilnvarotas personas - sabiedriskos vides inspektorus. Pašvaldība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā iekšējos ūdeņos, kuri atrodas tās administratīvajā teritorijā, un jūras piekrastes ūdeņos, kuri piegulst tās administratīvajai teritorijai, ir tiesīga iesaistīt pašvaldības pilnvarotas personas - sabiedriskos vides inspektorus.

VVD un pašvaldības pilnvarotajām personām - sabiedriskajiem vides inspektoriem - ir tiesības, neuzsākot administratīvā pārkāpuma procesu, veikt šādas darbības administratīvā pārkāpuma novēršanai:

  • pārbaudīt ar zivju resursu ieguvi saistītās darbības, tai skaitā ūdenstilpēs un to tiešā tuvumā veikt vietas apskati, pārbaudīt dokumentus, zivju ieguves rīkus un lomu un veikt mantu apskati;
  • izcelt nelikumīgos zivju ieguves rīkus.

VVD zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē ir tiesīgs iesaistīt VVD pilnvarotas personas - sabiedriskos vides inspektorus. Pašvaldība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā iekšējos ūdeņos, kuri atrodas tās administratīvajā teritorijā, un jūras piekrastes ūdeņos, kuri piegulst tās administratīvajai teritorijai, ir tiesīga iesaistīt pašvaldības pilnvarotas personas - sabiedriskos vides inspektorus.

Plašāka informācija par sabiedrisko inspektoru darba organizēšanu, veidlapu paraugi, apmācību materiāli ir pieejami VVD mājaslapā: https://www.vvd.gov.lv/lv/sabiedriskie-vides-inspektori