Jaunumi
Plastmasa pudeles

Valsts vides dienesta (VVD) izveidotā komisija iepakojuma depozīta sistēmas operatora pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanai (Komisija) abus depozīta sistēmas operatora pretendentu pieteikumus atzinusi par atbilstošiem normatīvo aktu un minimālajām prasībām.

2020. gada 30. oktobrī Komisija jau pieņēma lēmumu par SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” atbilstību normatīvo aktu un minimālajām prasībā. Savukārt 2020. gada 25. novembrī, pamatojoties uz VVD Juridiskā departamenta atzinumu, pieņemts lēmums par SIA “Nulles depozīts” atbilstību normatīvo aktu un minimālajām prasībām.

Juridiskajā atzinumā secināts, ka nav iespējams pierādīt, ka, iekļaujot depozīta iepakotāju sarakstā SIA “Elvi Latvija” un SIA “Coca-Cola HBC Latvia”, SIA “Nulles depozīts” būtu apzināti sniegusi nepatiesu informāciju vai šādā veidā uzlabojot savu piedāvājumu.

VVD jau informēja, ka SIA “Nulles depozīts” iesniegto dokumentu vērtēšanas gaitā tika saņemtas SIA “ELVI Latvija” un SIA “Coca-Cola HBC Latvia” vēstules, kurās tās norādīja, ka nav sniegušas apliecinājumus kļūt par SIA “Nulles depozīts” dalībniekiem. Lai sniegtu neatkarīgu atzinumu vai SIA “Nulles depozīts” sniegtā nepatiesā informācija pēc satura un būtības ir pamats atteikuma izdošanai normatīvo aktu un minimālo prasību vērtēšanas posmā, tika nolemts veikt juridisku izvērtējumu.

Tā kā uz depozīta sistēmas operatora statusu pieteikušies vairāki komersanti un tie atbilst normatīvo aktu un minimālajām prasībām, Komisija uzsāks darbu pie saņemto pieteikumu izvērtēšanas 2. kārtas – pieteikumi tiks vērtēti atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un saskaņā ar VVD izstrādāto Depozīta sistēmas operatora kandidātu iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtību.  Komisija izvērtēs depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānu, tostarp atbilstību noteiktajām minimālajām prasībām depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu teritoriālajam pārklājumam un depozīta iepakojuma pieņemšanas, savākšanas, pārstrādes, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un nodošanas atkārtotai izmantošanai procentuālajam apjomam, kā arī depozīta iepakotāju, kurus pārstāv pretendents, tirgū laisto dzērienu depozīta iepakojuma vienību skaitu.

Vērtēšanas 2. kārtā, depozīta iepakotāju apliecinājumi, par tirgū laisto dzērienu depozīta iepakojuma vienību skaitu, kuri nebūs noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībā un kuros nebūs sniegta informācija par tirgū laisto depozīta iepakojuma vienību skaitu, netiks vērtēti.

VVD vērtēšanas 2. kārtā novērotāju statusā pieaicinās nevalstisko organizāciju pārstāvjus no Vides konsultatīvās padomes un Sabiedrības par atklātību Delna. Novērotājiem būs iespējams gan iepazīties ar pretendentu pieteikumiem, gan piedalīties Komisijas sēdēs.

Līgums ar vienu no pretendentiem par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu tiks noslēgts līdz 2020. gada beigām. Līgums ar operatoru par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu tiks slēgts uz septiņiem gadiem, t.i. līdz 2029. gada 31. janvārim

 

Plašāka informācija par 2. kārtas vērtēšanas kritērijiem pieejama VVD tīmekļvietnes www.vvd.gov.lv sadaļā Depozīta sistēma 

Informācija par depozīta sistēmas operatora atlases procesu  - lejuplādē šeit