radiācijas drošība operatori aptauja
plakāts ar uzrakstu Radiācijas drošība

Vēl līdz 2021. gada 19. oktobrim ikviens operators (uzņēmums), kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, aicināts piedalīties sabiedriskās domas aptaujā par zināšanām un informācijas pieejamību radiācijas drošības jomā, ko organizē Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs.

Anketu lūdzam aizpildīt darbu vadītājam vai citam nodarbinātajam, kas atbild par radiācijas drošību uzņēmumā. Aptaujā var piedalīties vairāki viena uzņēmuma darbinieki un tā ir anonīma.

Savu viedokli aicinām paust, izmantojot saiti http://latfakti.lv/survey/index.php?loginSID=7f3e7a8fac2252a-104706

VVD sabiedriskās domas aptauju organizē sadarbībā ar SIA “Latvijas fakti”.

Aptaujā iegūtie secinājumi tiks izmantoti, lai uzlabotu komunikāciju ar operatoriem, identificējot jomas, kurās nākotnē nepieciešams izvērst konkrētas aktivitātes – seminārus, vadlīniju izstrādi, informāciju medijos un VVD tīmekļvietnes papildināšanu.

VVD sabiedriskās domas aptauju par zināšanām un informācijas pieejamību radiācijas drošības jomā organizē Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projekta “Izglītojoša kampaņa "Esi zinošs!” vides normatīvo aktu prasību ievērošanai un atbilstības panākšanai” ietvaros.