Jaunumi JSA
semināra plakāts

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs organizē tiešsaistes semināru, lai iepazīstinātu operatorus, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, par izmaiņām licencēšanas kārtībā.

Seminārs notiks tiešsaistē 2021.gada 22.aprīlī no plkst. 15:00-16:30.

01.02.2021. stājās spēkā jauni Ministru kabineta 28.01.2021. noteikumi Nr. 65 „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi”, kas aizstāj Ministru kabineta noteikumus Nr. 752 „Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem”.

Semināra laikā tiks sniegta informācija par šādām tēmām:

  • Ministru kabineta 28.01.2021. noteikumu Nr. 65 „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi” prasības;
  • VVD tīmekļvietnes izmaiņas;
  • svarīgākie aspekti, iesniedzot iesniegumu e-pakalpojumā;
  • uzmanība tiks pievērsta arī atbilžu sniegšanai uz semināra dalībnieku jautājumiem (t.sk. uzdotajiem jautājumiem pieteikšanās anketā).

Interesentiem lūdzam līdz 2021. gada 15. aprīlim aizpildīt pieteikšanās anketu https://ej.uz/RDCseminars22042021

Pieslēgšanās saite attālinātajam semināram Teams vidē un papildu informācija personām, kas pieteikušas dalību seminārā, tiks nosūtīta 20.04.2021. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar VVD RDC Licenču un reģistru daļas eksperti Jolantu Malnaci (tālrunis 67084296, e-pasts: jolanta.malnace@vvd.gov.lv).