Vizuālis - Aicinām piedalīties Valsts vides dienesta rīkotajā izglītojošā seminārā par vides aizsardzības prasībām autoservisos

Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociāciju (LRAA) 2020. gada decembrī īsteno izglītojošu kampaņu par vides prasībām autotransportlīdzekļu remontdarbnīcās (autoservisos).

Aicinām Latgales reģiona autoservisu īpašniekus un darbiniekus, kā arī profesionālo izglītības iestāžu studentus, kas apgūst automehāniķa profesiju, piedalīties tiešsaistes seminārā, kas notiks ceturtdien,  2020. gada 3. decembrī plkst. 14.00 – 16.00.

Semināra mērķis – izglītot esošos un topošos uzņēmējus par vides prasībām, kas jāievēro autoservisu darbībā.

Semināru dalībniekiem būs iespēja iegūt zināšanas par vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kas jāievēro autoservisu darbībā, piemēram, kādos gadījumos darbība jāreģistrē C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrā, kā pareizi apsaimniekot atkritumus un notekūdeņus, kādas atskaites jāiesniedz, kā arī tiks sniegti praktiski padomi kā to paveikt.

Izglītojošā kampaņa norisinās Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “"Konsultē vispirms!" principa ieviešana autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu (autoservisu) vides prasību kontrolē” ietvaros.

Seminārs notiks tiešsaistes platformā Zoom, pieejas adrese: https://zoom.us/j/97772527425

Semināra norise:

14.00

Semināra atklāšana

14.05

Jānis Brizga, vides eksperts

Skaidrojums par autoservisu darbības iespējamo ietekmi uz vidi un to radītajiem piesārņojuma veidiem. Par ķīmisko vielu izmantošanu autoservisos un to darbības ietekmi uz gaisa, grunts un notekūdeņu kvalitāti

14.25

Sandra Broka, vides aizsardzības normatīvā regulējuma eksperte

Prezentē Valsts vides dienesta un Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas izstrādāto e-bukletu – rīku, kurā apkopota visa nepieciešamā normatīvo aktu informācija ikvienam autoservisa vadītājam vai īpašniekam, kā arī pieejami visu nepieciešamo dokumentu un atskaišu aktu paraugi vienuviet.

14.55

Kristaps Dreimanis, eksperts apsaimniekošanas jomā

Stāstīs par sadarbību ar apsaimniekotājiem – vai ir nepieciešams sadarbības līgums un kam tajā jābūt, kā arī ko autoserviss var prasīt no apsaimniekotāja ar ko slēgts līgums (konteineri riepām, kartonam, plēvēm, baterijā; mucas eļļām, u.c.)

15.20

Visvaldis Noviks, VVD Rēzeknes RVP Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vadītājs

Stāstīs ar VVD pieredzi un pārkāpumiem, kas visbiežāk tiek novēroti autoservisos.

15.45 – 16.00

Jautājumu atbilžu sadaļa

Aicinām informāciju par semināra norisi ievietot ziņu portālos un sociālajos tīklos.