Aiviekste

27.jūnijā Valsts vides dienesta (VVD) rīcībā nonāca informācija par beigtām zivīm Aiviekstes upē pie Lubānas. Starp bojāgājušām zivīm bija asari, raudas, vēdzeles, brekši, līdakas, zuši, līņi, karpas, vīķes un citas zivis.

VVD nekavējoties veica upes apsekošanu un konstatēja, ka ūdenī izšķīdušā skābekļa koncentrācija Aiviekstē pie Lubāna slūžām ir 8 mg/l, kas atbilst normai, savukārt pie Kalnupes ietekas Aiviekstē tā samazinās (3,9 mg/l), pie Ičas ietekas tā ir vēl mazāka (1,3 mg/l), taču lejpus Ičas ietekas, pirms Lubānas pilsētas izmērītais skābekļa daudzums jau ir katastrofāli zems – tikai 0,3 mg/l.

Ūdens, kur izšķīdušā skābekļa līmenis ir zemāks par 5 mg/l ir nelabvēlīga vide zivīm, bet skābekļa koncentrācija, kas mazāka par 2 mg/l, izraisa to nāvi (asaru dzimtas zivīm tas iespējams jau pie 3 mg/l).

“Neseno intensīvo lietusgāžu rezultātā Vidzemes upēs strauji cēlās ūdens līmenis, kas izraisīja pļavu un palieņu applūšanu. Tādējādi upē no applūdušajām teritorijām nokļuva liels organisko vielu daudzums, kas karstā laikā sāka strauji sadalīties, intensīvi patērējot skābekli. Noteiktā upes posmā skābekļa deficīts izrādījies zivīm letāls. VVD paņemto ūdens paraugu analīzes sniegs vairāk informācijas,” skaidro VVD Zvejas kontroles departamenta direktore Evija Šmite.

Saskaņā ar plūdu riska informācijas sistēmas datiem ūdens līmenis Vidzemes upēs jau vairākas dienas turpina samazināties. Paredzams, ka tuvāko dienu laikā situācija normalizēsies. VVD inspektori turpina sekot līdzi situācijai.