sanācija vēsturiski piesārņotā vieta
Meža ainava

Laika periodā no 1955. gada līdz 1994. gadam Aizkrauklē Dzelzceļa ielā 10, 200 m attālumā no Daugavas atradās dzelzsbetona izstrādājumu rūpnīca, kuras pastāvēšanas un likvidācijas laikā rūpnīcas teritorijas grunts tika intensīvi piesārņota ar naftas produktiem. Teritorijā joprojām atrodas pazemes un virszemes naftas produktu tvertnes. Naftas produktu peldošais slānis atrodas kustīgā stāvoklī un pārvietojas Daugavas virzienā ar ātrumu 8-10 m gadā un apdraud Daugavu.

Lai nodrošinātu šīs piesārņotās vietas sanāciju, novēršot vides piesārņošanas riskus un apdraudējumu Pļaviņu HES būvju drošumam, Valsts vides dienesta (VVD) vadībā spēkus apvienojuši pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Aizkraukles novada pašvaldības un AS “Latvenergo”, izveidojot darba grupu. Tās mērķis kopīgā sadarbībā virzīt procesus un rast iespējas likvidēt kaitīgo padomju mantojumu un novērst draudus piesārņojumam caur AS “Latvenergo” teritoriju ieplūst Daugavā. 2021. gada 2. jūnijā VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga tikās ar novada domes vadību un AS “Latvenergo” pārstāvi un klātienē apskatīja vēsturiski piesārņoto vietu Dzelzceļa ielā 10, Aizkrauklē un AS “Latvenergo” teritoriju Enerģētiķu ielā 2.

Aizkraukles novada pašvaldība 2021. gada 18. jūnijā izsludināja iepirkumu* vēsturiski piesārņotās teritorijas Dzelzceļa ielā 10** un Enerģētiku ielā 2, Aizkrauklē detalizētas piesārņojuma papildizpētes veikšanai, piesaistot projekta finansēšanā Latvijas vides aizsardzības fondu un AS “Latvenergo”. Teritorijas Dzelzceļa ielā 10 detalizēto papildizpēti paredzēts finansēt no Aizkraukles novada pašvaldības līdzekļiem un Latvijas vides aizsardzības fonda – kopā 240 000 EUR apmērā ieskaitot PVN, bet teritorijas Enerģētiķu ielā 2 detalizēto papildizpēti, kā arī abu teritoriju piesārņojuma ietekmes riska analīzi un sanācijas risinājumu izstrādes rekomendācijas no A/S “Latvenergo” līdzekļiem 255 285.8 EUR apmērā ieskaitot PVN.

Teritorijas izpētes darbu veikšana ir nozīmīgs solis, lai nākotnē pretendētu uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu sanācijas veikšanai.

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/59164

** piesārņota vieta reģistrēta Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ar Nr. 32015/2810