14. jūnijā notika Valsts vides dienesta (VVD) un Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) sadarbības sanāksme. Sanāksmē piedalījās ģenerāldirektore Elita Baklāne- Ansberga, kā arī  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) pārstāvji.

Sanāksmes laikā VVD informēja virtuālajā auditorijā klātesošos par paveikto notekūdeņu apsaimniekošanas jomā pēdējo trīs gadu laikā. Tika prezentēti :

  • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) darbības efektivitātes valsts testēšanas rezultāti un aktuālais problemātisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu saraksts;
  • dati par notekūdeņu pārplūdēm un avārijas izplūdēm (NAI ar CE>10000);
  • informācija par ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanu riska nozaru objektos.

LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus atzinīgi novērtēja VVD paveikto, īpaši uzsverot, cik svarīgi sadarboties ražošanas uzņēmumu priekšattīrīšanas iekārtu efektivitātes pilnveidošanā.

Pēc VVD prezentācijām sekoja diskusija, kuras gaitā tika apspriesti jautājumi par

  • notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu;
  • piesārņojošās darbības atļauju izdošanu;
  • izmaiņām NAI ieplūstošo notekūdeņu kvalitātē;
  • ūdens pārskatu sistēmas darbību un tās pilnveidošanu u.c.

Lielāko rezonansi un atbalstu no sanāksmes dalībniekiem guva LŪKA ierosinājums / ideja par projektu, kura ietvaros, sadarbojoties ar mācību iestādēm (Rīgas Tehniskās universitāte, Būvniecības tehnikums u.c.) tiktu izstrādāta mācību programma NAI apsaimniekotājiem / operatoriem un tiktu uzsākta jauno kadru apmācības. Visi sanāksmes dalībnieki atzina akūtu minēto profesionāļu trūkumu, taču,  neapšaubāmi, viens no galvenajiem nosacījumiem NAI efektīvai un stabilai darbībai ir profesionāla un mūsdienīga NAI iekārtu apkalpošana.

Sanāksmes prezentācija: